Un nou tip de concediu pentru angajați. Zile libere pentru îngrijirea unei rude grav bolnave

Salariații care vor să îngrijească o rudă bolnavă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu aceștia și are probleme grave de sănătate pot beneficia de concediu de îngrijitor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 283 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, care introduce în conținutul Codului muncii concediul de îngrijitor ca urmare a implementării unei directive europene, care are ca scop concilierea vieții profesionale cu cea de familie.
Concediul de îngrijitor poate avea o durată de maximum cinci zile lucrătoare pe an și poate fi acordat de angajator, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană ce stă în aceeași gospodărie cu aceștia, cu probleme grave de sănătate. Astfel, regulile după care se acordă concediul de îngrijitor, respectiv actele pe care salariații care au beneficiat de acest drept trebuie să le depună angajatorilor. Este vorba despre documentele prin care se face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sunt: actul de identitate, certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie, după caz. Documentele prin care se face dovada faptului că persoana locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul sunt, după caz, actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care să rezulte același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.
”Dovada existenței problemei medicale grave se face cu biletul de externare din spital sau, după caz, adeverința medicală emisă de medicul curant sau de familie al persoanei îngrijite. Documentele justificative vor trebui depuse de către salariat la angajator în cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul în care a cerut acordarea concediului de îngrijitor. De asemenea, actul normativ stabilește lista problemelor medicale grave pentru acordarea acestui tip de concediu care conține 22 de categorii de afecțiuni. Este foarte important de precizat faptul că acest tip de concediu nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

 foto cu caracter informativ

One Thought to “Un nou tip de concediu pentru angajați. Zile libere pentru îngrijirea unei rude grav bolnave”

  1. […] Salariații care vor să îngrijească o rudă bolnavă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu aceștia și are probleme grave Citeste mai mult […]

Leave a Comment