Ultimul ajutor de la stat. În acest an, peste 700 de sălăjeni ne-au părăsit pentru totdeauna

Nu mai puțin 735 de ajutoare de deces, din care 220 în luna care tocmai s-a încheiat au fost achitate de Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj în primele trei luni ale anului în curs. Sumă plătită pentru cele peste 700 de solicitări pentru acordarea ajutorului a fost de 4.014.003 de lei. La un simplu calcul, media zilnică a sălăjenilor trecuți la cele veșnice este de opt persoane. Din acest an, cuantumul ajutorului de deces este de 5.429 de lei în cazul asiguratului sau pensionarului, respectiv 2.715 de lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. În această perioadă, decretată ca stare de urgență pentru prevenirea răspândirii Covid- 19, plata ajutoarelor de deces se realizează prin mandat poștal sau în cont bancar. În cazul în care se doreşte plata ajutorului de deces printr-o instituție bancară, cererea va fi însoțită de un extras de cont al solicitantului. Modelul de cerere împreună cu documentele necesare se găsesc pe site-ul instituției www.cjpsalaj.ro în cuprinsul informărilor cu titlu ”Model cerere ajutor de deces/Declarație ajutor deces/Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat” și ”Documentele necesare acordării ajutorului de deces”. Cererea împreună cu documentele necesare vor fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa instituției, urmând ca ulterior plății ajutorului de deces, certificatul de deces în original să fie returnat solicitantului prin poștă, cu confirmare de primire. Conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice atât acordarea ajutorului de deces cât și, după caz, a pensiei neîncasate din luna decesului sau a altor drepturi cuvenite și neîncasate până la data decesului, pot fi solicitate în termen de trei ani de la data decesului.

Dosarul se trimite prin poștă

Persoanele care pot beneficia de acest ajutor sunt: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces. Ajutorul se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces în original şi copie, act de identitate al solicitantului în original şi copie, acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul în original şi copie, dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces în original şi copie, act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – în original, adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii în original. La toate acestea trebuie prezentată şi dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, care se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului ajutorului de deces.

Alte articole

Leave a Comment