Tratament balnear pentru pensionari și asigurați. Peste 80 de bilete disponibile în seria a doua

O nouă serie de bilete de tratament sunt disponibile în această perioadă prin Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj, pentru pensionari și asigurații în sistemul public de pensii. Este vorba despre cea de a doua serie din acest an, iar instituției sălăjene i-au fost repartizate 82 bilete în stațiunile: 1 Mai, Bizuşa, Buziaş, Covasna, Geoagiu Băi și Moneasa, cu începere a tratmentului din 23 martie. Biletele se pot ridica de către persoanele care sunt în repartiție de la sediul instituției, în perioada 13-15 martie, între orele 8 -14. Potrivit reprezentanților CJP Sălaj, redistribuirea biletelor de tratament pentru seria a II-a, alocate şi neridicate de către persoanele care au fost în repartiție, în funcție de punctajul obținut în urma depunerii cererii, se face în perioada 16-22 martie. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original, cuponul pentru plata pensiei aferent lunii februarie a anului în curs, în copie și original, adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare eliberării biletului, precum și biletul de trimitere formular cu regim special eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate în copie și original. Pe biletul de trimitere, de la medicul de familie sau medicul de specialitate, este necesar să fie specificată stațiunea în care se recomandă tratament balnear. Tratamentul asigurat printr-un bilet este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și procedurile specifice tratării afecțiunilor pentru 12 zile. Până în prezent, pentru acest an, au fost depuse 1.293 de cereri privind acordarea de bilete de tratament. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment Bilete de Tratament.

One Thought to “Tratament balnear pentru pensionari și asigurați. Peste 80 de bilete disponibile în seria a doua”

  1. […] O nouă serie de bilete de tratament sunt disponibile în această perioadă prin Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj, pentru pensionari și Citeste mai mult […]

Leave a Comment