Totul despre biletele de tratament disponibile pentru pensionari în acest an

Casa Națională de Pensii Publice anunță începerea procesului de atribuire a biletelor de tratament balnear solicitanților îndreptățiți, asigurate prin unitățile de tratament aflate în proprietatea sa.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 39/2018 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018,  prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, vor fi asigurate maximum 59.527 locuri de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unitățile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale de Pensii Publice, iar diferența de locuri contractate cu alte unități de profil se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziție, derulată cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru anul 2018, au fost aprobate criteriile de acordare a biletelor de tratament, prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 1157/15.02.2018 și au fost stabilite un număr de 19 serii. Până la această dată, pentru anul 2018, Casei Județene de Pensii Sălaj, i-au fost repartizate un număr de 1621 bilete în stațiunile pe care le deține Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A.. Prima serie a început în data de 20 februarie, iar seria a doua va începe din data de 6 martie. În prima serie, Casei Județene de Pensii Sălaj i-au fost repartizate 90 de bilete iar pentru seria a doua 85 de bilete, în stațiunile pe care le deține Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A., respectiv: Buziaș – Timiș, Covasna – Covasna, Moneasa – Arad, Băile 1 Mai – Bihor, Bizușa – Sălaj și Geoagiu-Băi – Hunedoara.

Durata sejurului este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile cu 3 mese pe zi + 3 proceduri.

Cei interesați trebuie să depună cererea cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Cererile se pot transmite prin poștă, fax, e-mail sau se pot depune personal la ghișeul nr. 8 – Bilete de Tratament, din cadrul Casei Județene de Pensii Sălaj, cu următoarele documente: cerere tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie); talonul de plată al pensiei (original sau copie).

Costul unui bilet pentru un pensionar este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurați ai sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie și din câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, respectiv din venitul lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția.

În cazul asiguraților (angajaților), al căror câștig brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, este mai mic sau egal cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuției individuale este de 50% din prețul biletului de tratament balnear, iar în cazul în care câștigul brut realizat, este mai mare decât câștigul salarial mediu brut, se achită prețul integral al biletului de tratament balnear.

O noutate față de anii precedenți este faptul că, persoanele încadrate în grad de handicap grav, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizație, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar însoțite de un asistent personal sau un însoțitor.

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2018 precum și modelul de cerere pentru acordarea biletului de tratament, au fost postate pe site-ul Casei Județene de Pensii Sălaj www.cjpsalaj.ro, la secțiunea ACASĂ – Bilete de tratament 2018.

De la începutul anului până în prezent la CJP Sălaj au fost depuse 1128 de cereri privind acordarea de bilete de tratament.

Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numărul de telefon 0260/622.990 – Compartiment Bilete de Tratament.

 

Alte articole

Leave a Comment