Tinerii vor putea participa la programe de internship pe perioade de cel mult șase luni

Tinerii în vârstă de cel puțin 16 ani vor putea participa la programe de internship pe perioade de cel mult șase luni, potrivit Legii nr. 176/2018, au transmis într-un comunicat reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj.

Participanții la programele de Internship își vor putea astfel consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă; de asemenea, vor putea dobândi experienţă și vechime în specialitate, după caz.

Intern defineşte persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fişa de internship, în cadrul unei organizaţii-gazdă, în baza unui contract de internship.

Organizaţia-gazdă reprezintă persoana juridică la care internul desfăşoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship.

Pe parcursul unui an calendaristic, în funcție de numărul de salariați angajați cu contracte de muncă, organizația-gazdă poate încheia, în mod simultan, contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5 la sută din numărul total de angajați.

Prin excepţie, organizaţia-gazdă care are încadraţi cel mult 20 salariaţi poate încheia simultan cel mult două contracte de internship.

Programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni.

Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

Programul de internship se desfăşoară în temeiul unui contract de internship, cu respectarea activităţilor specifice stabilite în cadrul acestuia şi a regulamentelor interne aplicabile.

Indemnizația de internship va fi cel puțin egală cu 50 la sută din echivalentul salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată.

Durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână şi se stabileşte prin contractul de internship.

În situaţia internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de 5 zile, urmate de două zile consecutive de repaus. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.

Internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului de internship organizația-gazdă are obligația asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat și a plății contribuției aferente.

Organizaţiile–gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship, primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Cuantumul primei de promovare a angajării, se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.

Pentru a beneficia de sumele prevăzute mai sus reprezentanţii organizaţiilor-gazdă depun o cerere la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea termenului prevăzut mai sus.

Leave a Comment