Tinerii sălăjeni, aşteptaţi să îmbrace haina militară. Au început înscrierile pentru cei care își doresc o carieră în jandarmerie

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Sălaj selecţionează candidați pentru școlile militare de subofițeri de jandarmi. În total sunt disponibile 551 de locuri la două şcoli militare. Este vorba despre Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani şi Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni.

La Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica”  Drăgășani sunt disponibile în total 288 de locuri din care trei alocate persoanelor de etnie romă şi două alocate persoanelor aparţinând altor minorităţi după cum urmează: 255 de locuri alocate Jandarmeriei Române; un loc alocat Inspectoratului General de Aviație; trei locuri alocate Direcției Generale Logistice; un loc alocat Direcției Generale de Protecție Internă; trei locuri alocate Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației; două locuri alocate Comenduirii; 15 locuri alocate Serviciului de Protecție și Pază şi opt locuri alocate Serviciului de Informații Externe. De asemenea, la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Petru Rareş” din Fălticeni sunt disponibile 263 de locuri (trei sunt alocate persoanelor de etnie romă şi două alocate persoanelor aparținând altor minorităţi) astfel: 250 de locuri alocate Jandarmeriei Române; patru locuri alocate Inspectoratului General de Aviație; un loc alocat Direcției Generale de Protecție Internă şi opt locuri alocate Serviciului de Informații Externe. Cererile de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail a IJJ Sălaj (jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro), până în 14 septembrie,inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Condiţii şi criterii specifice de participare la concursul de admitere

 Pentru a participa la concursurile de admitere, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiţii respectiv: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii  şapte ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură aplicate, inserate sau implantate pe sau în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului şi să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. Persoanele interesate pot obţine relaţii suplimentare privind recrutarea candidaţilor la sediul IJJ Sălaj situate pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 105/A, la numărul de telefon: 0260669722 sau prin e-mail: jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro (www.jandarmeriasalaj.ro).

Leave a Comment