Tichete sociale pentru elevii din familiile cu venituri mici

Elevii din mediile defavorizate vor primi tichete sociale în valoare de 500 de lei pentru a-și achiziționa rechizite sau haine. Cererile pentru acordarea tichetelor se pot depune la Direcția de Asistență Socială Zalău. Tichetele sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, vor fi acordate în conformitate cu O.U.G nr.133/2020. Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație. Cererile pot fi depuse până în 9 septembrie, împreumă cu următoarele documente: copii după actele de identitate ale tuturor memebrilor din familiei, documente de Stare Civilă, documente privind veniturile familiei pe luna iulie a anului în curs, adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice Sălaj, pentru persoanele adulte și adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este înscris copilul. Familiile care au dosare în plată de alocație pentru susținerea familiei sau pentru ajutor social nu trebuie să depună o nouă cerere pentru acordarea sprijinului educațional.

Tichetele – valabile un an

Tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.
De precizat este faptul că pentru a beneficia de tichete, un solicitant va trebui să îndeplinească câteva condiții de eligibilitate. Acesta va trebui să aibă domiciliul sau reședința în municipiu, va trebui să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală și, nu în ultimul rând, venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 trebuie să fie de până la 1.115 de lei. De asemenea, familiile din mediul rural care îndeplinesc condițiile precizate pot să își depună actele necesare în vederea acordării tichetelor la sediile primăriilor de domiciliu.

Leave a Comment