Termen prelungit pentru finanţarea proiectelor sociale derulate prin biserici şi ONG-uri

Autorităţile judeţene vor să prelungească durata de finanţare a proiectelor de asistenţă socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în Sălaj.
În aceste sens, în şedinţa extraordinară de marţi, 11 decembrie, va fi supus votului consilierilor judeţeni un proiect de hotărâre ce prevede prelungirea acestei durate până în 30 martie 2019.
Finanţarea proiectelor de asistenţă socială are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a confortului psiho-social în rândul persoanelor vârstnice dependente, afectate de boală, sărăcie şi excluziune socială, care nu se pot gospodări singure şi necesită îngrijire; persoanelor cu dizabilităţi, copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate, prin implicarea unităţilor de cult şi/sau a entităţilor care oferă asistenţă socială şi/sau servicii de specialitate acestora, aprofundând, astfel, impactul benefic al activităţii desfăşurate.

Serviciile acordate de către lucrătorii sociali persoanelor vârstnice dependente şi semidependente prin implicarea unităţilor de cult care oferă asistenţă socială sunt: ajutor pentru igiena corporală, transfer şi mobilitate, deplasare în interiorul locuinţei şi în exterior, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, menţinerea legăturii şi sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate, sprijin în administrarea tratamentelor prescrise, facilitarea unor servicii medicale primare. În ceea ce priveşte serviciile specializate acordate persoanelor cu dizabilităţi, copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate prin implicarea altor entităţi, acestea sunt terapie logopedică, terapie ocupaţională, kinetoterapie, terapie prin muzică, activităţi de predare-învăţare, activităţi de învăţare a abilităţilor sociale etc.

În 2018 au fost oferite servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi/cantine sociale sau în centre de zi pentru copii şi tineri cu dizabilităţi unui număr de aproximativ 497 de beneficiari, au fost înfiinţate aproximativ 49 de locuri de muncă, din care majoritatea în mediul rural şi au fost sprijinite să funcţioneze aproximativ 24 de entităţi prestatoare de servicii sociale. Suma lunară acordată pentru norma întreagă (8 ore/zi) a unui lucrător social cu studii medii este de 70 la sută din salariul minim pe economie, inclusiv plata aferentă contribuţiei asiguratorie pentru muncă, diferenţa de 30 la sută fiind asigurată de beneficiar.

„Implementarea serviciilor de asistenţă socială a avut şi are în prezent un ecou pozitiv la nivelul comunităţii sălăjene, pe baza evaluărilor efectuate putând fi considerate dintre cele mai eficiente, atingându-şi obiectivele propuse, asigurând continuitate în funcţionarea serviciilor sociale în interesul comunităţii locale”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Leave a Comment