Taloanele “mov” de pensie, păstrate de unitatea poștală până la finele lunii

Pensionarii care primesc banii pe card trebuie să știe că taloanele vor fi păstrate la sediul unității poștale de pe raza localității de domiciliul până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj informează beneficiarii de prestații acordate în sistemul public de pensii, care au optat pentru efectuarea plății drepturilor bănești în cont bancar, că taloanele mov ale beneficiarilor care nu au fost găsiți la domiciliu, au fost avizați și nu au solicitat ridicarea lor, se păstrează la sediul unității poștale până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. Începând cu luna următoare, documentele neridicate vor fi păstrate la sediul Oficiului Județean de Poștă, pentru o perioadă de 24 luni, de unde pot fi solicitate de către cei interesați. După expirarea celor 24 de luni, taloanele vor fi transmise de către Oficiul Județean de Poștă, către CJP Sălaj. Potrivit reprezentanților instituției, taloanele mov care nu au fost solicitate până în 1 martie se află la sediul CJP Sălaj la Ghișeul nr. 2 de unde pot fi ridicate de către titulari pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate.

Leave a Comment