Sute de sălăjeni și-au cerut dreptul la pensia de bătrânețe. Vârsta și anii de muncă pentru obținerea pensiei la limită de vârstă

Pentru a ști cu exactitate dacă întrunesc condițiile pentru dobândirea pensiei la limită de vârstă, sălăjenii în cauză se pot adresa Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj. În primele opt luni ale anului în curs la instituție au fost înregistrate 877 de cereri privind acordarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

Aceasta se acordă persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege. Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare și stagiul minim de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

Anexa nr. 5(3)

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestor coordonate se realizează printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În prezent conform legii precizate vârsta standard de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani, iar penstru femei crește gradual, până în anul 2030, de la 59 de ani până la 63 de ani.

Acte necesare pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă

Potrivit reprezentanților CJP Sălaj, pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă este nevoie de: cerere, carnetul de muncă -original şi copie, carnetul de muncă pentru membrii CAP în original şi copie, carnetul de asigurări sociale pentru agricultori în original și copie, alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, actele de stare civilă ale solicitantului (carte de identitate sau buletin de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie în original şi copie, livretul militar în original şi copie, diploma de absolvire a învăţământului universitar în original şi copie şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate, adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv – individual de muncă în original, adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme), procură specială pentru mandatar în original şi copie, dar și alte acte întocmite prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie. De precizat este faptul că acordarea pensiei pentru limită de vârstă se poate realiza și cu reducerea vârstei standard de pensionare în situaţia realizării unor stagii de cotizare în fostele grupe I şi a II a de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001, în condiţii deosebite de muncă (după data de 1 aprilie 2001) și în condiții speciale de muncă (după data de 1 aprilie 2001). Vârsta standard de pensionare se reduce în raport cu numărul anilor lucraţi efectiv în aceste condiţii de muncă. După cum au explicat reprezentanții instituției precizate, persoanele care nu îndeplinesc condițiile necesare acordării dreptului la pensie pentru limită de vârstă sunt informate cu privire la data la care vor putea intra la pensie.

2 Thoughts to “Sute de sălăjeni și-au cerut dreptul la pensia de bătrânețe. Vârsta și anii de muncă pentru obținerea pensiei la limită de vârstă”

  1. […] Pentru a ști cu exactitate dacă întrunesc condițiile pentru dobândirea pensiei la limită de vârstă, sălăjenii în cauză se pot adresa Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj. În primele opt luni ale anului în curs la instituție au fost înregistrate 877 de cereri privind acordarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Aceasta se acordă persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege. Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare și stagiul minim de cotizare pentru… Citeste mai mult […]

  2. Anonim

    Infotmații utile dar, era și mai interesant să aflăm la ce vârsta ies la pensie „specialii”. Cred că de la 50 de ani. Nerușinat regim !

Leave a Comment