Sute de locuri libere pentru tinerii care doresc să devină jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019 în instituţiile de învăţământ ale ale Ministerului Afacerilor Interne sunt scoase la concurs 700 de locuri. Jumătate din ele sunt la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, unde 317 au fost alocate Jandarmeriei Române, 25, Serviciului de Informaţii Externe, iar opt, Serviciului de Pază şi Protecţie.
Alte 350 de locuri sunt puse la bătaie la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, 335 dintre acestea fiind alocate Jandarmeriei Române, iar diferenţa, Serviciului de Informaţii Externe.

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2019 se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până în 23 noiembrie.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj.

Alte articole

2 Thoughts to “Sute de locuri libere pentru tinerii care doresc să devină jandarmi”

  1. Anonim

    Bani mulți, 20 de ani de „muncă”, pensii speciale – merită să se facă păzitorii celor de la putere. Întrebarea este cine le va plăti peste nu mulți ani?

Leave a Comment