Subvenţii pentru angajatorii care încadrează în muncă șomeri

Agenția Judeţeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj aplică o serie de măsuri active ce vizează integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui  loc  de  muncă. Astfel, printre  măsurile  destinate  creșterii  șanselor  de  ocupare  a șomerilor se numără acordarea de subvenții în vederea stimulării angajatorilor de a încadra pe piața muncii persoane aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii. În acest sens, persoanele juridice primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o subvenție în cuantum de 2.250 de lei, dacă încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată persoane din următoarele  categorii:  şomeri  peste  45  ani  sau părinți  unici  susţinători  ai  familiilor monoparentale, persoane cu handicap, proaspăt absolvenți, şomeri de lungă durată sau tineri NEETs, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. Subvențiile se acordă la solicitarea angajatorilor care încadrează în muncă persoane din categoriile menționate. De aceeași subvenție beneficiază și angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru  a  solicita  pensia  anticipată  parţială  sau  de  acordare  a  pensiei  pentru  limită  de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială. Subvenția se acordă lunar, pe perioada angajării,  până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Totodată, AJOFM Sălaj acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sprijin financiar în cuantum de 2.250 de leilunar pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. De  asemenea,  pentru  a  asigura  tranziția  absolvenților  de  învăţământ  superior  de  la sistemul de educaţie la piaţa muncii, angajatorii pot organiza programe  de  stagiu pentru absolvenţii  de  învăţământ  superior.  Pentru  astfel  de  programe  persoanele  juridice  pot primi, la cerere, subvenții de 2.250 de lei/lunar/stagiar pe o perioadă de şase luni. Facilitățile  financiare  destinate  stimulării  încadrării  în  muncă  sunt  susținute  și  prin proiectele  implementate  de  ANOFM  și  cofinanțate  din  Fondul  Social  European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Astfel, începând cu data data de 16 aprilie 2019, compartimentul Relaţii cu Angajatorii din cadrul AJOFM Sălaj va prelua documentaţia privind subvenţionarea locurilor de muncă, în limita fondurilor bugetare existente.

Leave a Comment