Stabilirea drepturilor de pensie în cazul lucrătorilor migranți

Creșterea numărului de cetățeni care aleg să muncească în statele Uniunii Europene a făcut ca numărul cererilor de stabilire a pensiei comunitare, cereri adresate casei Județene de Pensii Sălaj, să crească de la an la an. În acest sens, Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, în cadrul căreia există un compartiment special pentru această categorie de persoane, pune în vedere celor interesaţi, pașii de urmat pentru stabilirea drepturilor de pensie în cazul lucrătorilor migranți, care au realizat perioade de asigurare în România și în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau în Elveția.

Începând din anul 2007, România a aplicat prevederile Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, statele Spaţiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), respectiv Elveţia.

Începând din 1 mai 2010, în relaţiile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România aplică, în domeniul securităţii sociale Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În relaţia cu statele Spaţiului Economic European şi cu Elveţia Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009 sunt aplicabile începând din 1 aprilie 2012, respectiv 1 iunie 2012.

Aceste acte normative comunitare au la bază principiile egalității de tratament  între cetățenii statelor membre, acordarea acelorași drepturi și impunerea acelorași obligații de securitate socială între cetățenii proprii și cei ai altor state. Relații suplimentare pot fi obținute, pentru fiecare caz în parte, la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj din Zalău, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 85, telefon  (+4) 0260 622 145.

 

Alte articole

Leave a Comment