Situațiile în care o persoană poate fi condusă la Poliție

Polițistul este îndreptățit să conducă o persoană la sediul poliției, în următoarele situații:

  • Nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive temeinice pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;
  • Din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive temeinice pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;
  • Prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică;
  • Când luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.
  • Polițistul are obligația de a raporta șefului său ierarhic despre conducerea persoanei la sediul poliției, în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.
  • Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poliție la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale.
  • Verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției se realizează de îndată.
  • Polițistul are obligația de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliției după finalizarea activităților conform alin. (4) sau a măsurile legale care se impun.
  • Se interzice introducerea persoanei aflate în sediul poliției într-un centru de reținere și arestare preventivă.
  • Dacă în cadrul verificărilor se constată existența unor indicii cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, se procedează conform normelor de procedură penală.

Dispozițiile alin. (5) și (6) nu se aplică în cazul în care s-a dispus reținerea ori arestarea preventivă. Aceste reglementări au intrat în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie, 2020.

Leave a Comment