Se confirmă majoritatea suspiciunilor de plagiat a tezei de doctorat a lui Lucian Bode

Comisia de Etică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a stabilit că suspiciunile de plagiat legate de lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, „se confirmă în marea lor majoritate”. „În lipsa posibilităţii legale de a aplica sancţiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunităţii academice, Comisia ii solicită corecturi la teză şi retragerea cărţii publicate pe baza tezei, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii”, a transmis UBB Cluj. Potrivit sursei citate, „abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”, transmite News.ro.

Comisia de etică a UBB a adoptat, luni, Hotărârea Nr. 1 din 2023 ca urmare a autosesizării în urma unor noi informaţii cu privire la suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a lui Lucian Bode.

„Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate. În lipsa posibilităţii legale de a aplica sancţiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunităţii academice, Comisia ii solicită corecturi la teză şi retragerea cărţii publicate pe baza tezei, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii”, arată sursa citată.

Astfel, în hotărâre se arată că „există două tipuri de abateri de la normele de citare în teza analizată:

(1) Plagiat conform definiţiei din Legea 206/2004 – preluare de paragrafe de text (tradus din engleză sau direct din limba română) fără citare (prin note de subsol sau în text) sau plagiat prin preluare verbatim (cuvânt cu cuvânt) din limba română, fără parafrazare, a unor paragrafe întregi, ceea ce ar presupune încadrarea textului între ghilimele, chiar dacă este citată sursa. (…)

(2) Citare defectuoasă sau incorectă, în cazul traducerilor din engleză a unor bucăţi semnificative de text. Deşi sursa este indicată în nota de subsol, nu este clar delimitat textul preluat prin parafrazare minimă (rezultată din traducere) şi contribuţia proprie a doctorandului. De asemenea, există texte pe care autorul tezei le atribuie prin note de subsol surselor originale, însă fără precizarea că a consultat o sursa indirectă (prin folosirea cuvântului apud). În fine, există texte care sunt citate cu referire la un întreg articol, şi nu la pagina exactă de unde s-a preluat textul.

Conform Codului etic al Universităţii Babeş-Bolyai şi al practicilor academice internaţionale, confirmate de experţii cooptaţi, aceste abateri sunt considerate grave erori de citare, încadrate uneori sub umbrela extinsă a noţiunii de „plagiat”, şi care viciază substanţial corectitudinea lucrării de doctorat. Ele sunt repetate consistent pe parcursul lucrării, sugerând intenţia de mascare a absenţei contribuţiei originale. Lipsa delimitării textului citat faţă de contribuţia originală prin corp de text sau prin precizarea „traducerea autorului” are ca rezultat pagini întregi care constau în simple compilări de citate. Tabelele şi figurile reclamate sunt fie plagiate, fie citate incomplet”.

Comisia menţionează că există „şi situaţii de citare corectă, cu parafrazare suficientă, în cazul cărora acuzaţia de plagiat nu se confirmă”, arătând că aceste exemple indică faptul că autorul avea cunoştinţă de practicile corecte de citare.

„În considerarea concluziilor de mai sus, Comisia reia concluziile din Hotărârea 7/2022 în sensul că: (1) Se confirmă şi alte abateri de la etica cercetării decât cele reclamate anterior şi analizate de Comisie – plagiat şi citare defectuoasă sau incorectă. (2) Abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”, scrie în textul hotărârii.

Totodată, Comisia a reiterat cerinţele legale şi de bune practici sub care poate analiza o teză de doctorat sau altă lucrare ştiinţifică: „Conştientă de efortul continuu necesar pentru menţinerea standardelor World Class, UBB consideră că are datoria de a-şi asuma cu bună credinţă analiza obiectivă a sesizărilor privind abaterile de la etica cercetării şi corectarea acestora cu maximă probitate profesională. Aşa cum am detaliat deja în comunicatul UBB, o teză de doctorat se prezumă că a fost realizată corect, însă, dacă există suspiciuni însoţite de dovezi privind frauda academică, comisia de etică le analizează şi decide exclusiv în limitele sesizării. Soft-ul anti-plagiat este singura metodă de analiză în întregime a unei lucrări ştiinţifice care respectă prezumţia de nevinovăţie în cadrul unei proceduri sancţionatoare”.

Potrivit sursei citate, Comisia de etică sau orice altă comisie cu caracter disciplinar se poate pronunţa doar prin respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului la apărare. Dacă există sesizări succesive privind abateri de la etica cercetării într-o lucrare ştiinţifică, acestea trebuie analizate în limita sesizării, şi ori de câte ori ele apar. Nicio analiză nu este definitivă şi nu poate duce la concluzia că nu mai pot exista şi alte abateri de la etică în acea lucrare.

De asemenea, în comunicat se arată că în prima sesizare la această teză, UBB a primit o serie de suspiciuni de plagiat şi a identificat altele în plus, în baza analizei integrale a tezei cu două softuri antiplagiat. Concluziile detaliate ale Comisie de etică asupra acestor suspiciuni pot fi găsite aici. În esenţă, s-au confirmat cele mai multe suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare şi s-a sesizat CNATDCU pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii. În plus, pentru transparenţă, UBB a semnalat pe site-ul propriu în zona tezelor susţinute la universitate, faptul că teza este afectată de abateri de la etica cercetarii.

Astfel, în urma sesizării din oficiu, Comisia a analizat noile suspiciuni de abatere de la etica academică în redactarea tezei de doctorat, iar prin recenta Hotărâre nr. 1/2023, s-a confirmat majoritatea acestor suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare şi retragere a cărţii, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii.

„În toate aceste cazuri, Comisia de etică a UBB a procedat legal şi obiectiv în analiza acestei teze de doctorat, în limita competenţelor sale şi cu respectarea principiilor de drept şi va continua să se pronunţe în aceeaşi manieră dacă există şi alte sesizări. Comisiile de etică se pronunţă exclusiv asupra abaterilor etice. Comisiilor de doctorat şi CNACDTU le revine responsabilitatea cu privire la validarea calităţii şi contribuţiei originale. Trebuie de asemenea notat că Decizia CCR 364/2022 întăreşte implicit, însă în mod substanţial, rolul şi responsabilitatea comisiilor de doctorat în prevenirea, detectarea şi sancţionarea fraudei academice. UBB si Comisia adresează mulţumiri pentru participarea la analiză celor doi experţi cooptaţi, Prof. Dr. Corneliu Bjola şi Prof. dr. Alin Fumurescu. Comisia apreciază şi încurajează orice sesizări însoţite de dovezi care pot duce la sancţionarea şi corectarea abaterilor etice apărute în teze sau alte lucrări ştiinţifice”, mai scrie în comunicat.

Ministrul Lucian Bode a reacţionat, astăzi, la verdictul Universităţii Babeş-Bolyai privind plagiatul tezei de doctorat. El anunţă că va merge înainte în instanţă, singura cale corectă şi legitimă pentru a tranşa acest caz care a depăşit nu doar limitele legii, dar şi ale raţiunii. Bode mai spune că faptul că aceste atacuri concertate ale USR şi ale sateliţilor săi asupra mea şi asupra Partidului Naţional Liberal au devenit absurde, este evident pentru toată lumea şi la fel de evidente sunt şi „presiunile şi atacurile la adresa Universităţii Babeş-Bolyai în toată această perioadă”, relatează News.ro.

Lucian Bode a venit cu precizări pe Facebook, cu privire la hotărârea de astăzi a Comisiei de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai. „Este absolut uluitor demersul de analizare a unei lucrări redactate în 2018 folosind norme actualizate în 2020-2022. E un precedent extrem de periculos nu doar pentru lumea academică, dar şi pentru principiile care guvernează statul de drept. Vorbim despre aplicarea retroactivă a unor norme, fapt care plasează sub acelaşi stigmat toate lucrările redactate înainte de 2022. Este o fractură logică şi un demers absurd pe care nu îl poate accepta nimeni ca fiind valid sau legitim”, afirmă ministrul.

El precizează că „metoda de citare folosită este în deplină concordanţă cu standardele academice de la momentul susţinerii tezei în 2018”.

„Este o realitate pe care o voi repeta ori de câte ori va fi nevoie. Sintagma „profund viciată” e o apreciere subiectivă a Comisiei, o judecată de valoare goală de semnificaţie academică, cât timp normele au fost respectate”, arată Bode.

El mai scrie că în ultimii ani, teza sa de doctorat a parcurs absolut toate etapele de analiză şi a trecut cu succes prin toate filtrele de verificare. „Aceasta a fost verificată anti-plagiat de către Universitatea Babeş-Bolyai şi de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), iar ambele instituţii, în mod oficial, au certificat autenticitatea lucrării. Este o altă realitate pe care o voi aminti, public, de câte ori va fi necesar”, afirmă ministrul de Interne.

El mai afirmă că „procedural şi legal, există cel puţin două probleme izbitoare: Conform legii, Comisia de Etică se poate pronunţa doar în ceea ce priveşte soluţionarea sesizărilor privitoare la abateri ale membrilor comunităţii universitare, iar eu nu sunt parte a acestei comunităţi, în mod evident, fapt confirmat de pct. 8 alin. (3) din Hotărârea nr. 1 din 2023 a Comisiei de Etică. Curtea Constituţională a clarificat inadmisibilitatea absolută a activităţii oricărei alte comisii de a reexamina cele stabilite de comisia de doctorat şi validate de către CNATDCU”.

” Ca atare, demersul Comisiei de Etică încalcă flagrant decizia Curţii Constituţionale. Cu acţiunea pe care am deschis-o în instanţă, vreau să mă asigur că legea este respectată, indiferent de cine este vorba. Este un drept, dar şi o obligaţie pe care o am ori de câte ori se încalcă legea”, spune Bode.

„Faptul că aceste atacuri concertate ale USR şi ale sateliţilor săi asupra mea şi asupra Partidului Naţional Liberal au devenit absurde, este evident pentru toată lumea. La fel de evidente sunt presiunile şi atacurile la adresa Universităţii Babeş-Bolyai în toată această perioadă. Regret faptul că Universitatea Babeş-Bolyai s-a grăbit să dea curs acestor presiuni, fără a aştepta soluţia instanţei de judecată. Drept urmare, voi merge înainte, în instanţă, pentru că este singura cale corectă şi legitimă pentru a tranşa acest caz care a depăşit nu doar limitele legii, dar şi ale raţiunii”, scrie în finalul postării Bode.

Comisia de Etică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a stabilit că suspiciunile de plagiat legate de lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, „se confirmă în marea lor majoritate”. „În lipsa posibilităţii legale de a aplica sancţiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunităţii academice, Comisia ii solicită corecturi la teză şi retragerea cărţii publicate pe baza tezei, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii”, a transmis UBB Cluj. Potrivit sursei citate, „abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

12 Thoughts to “Se confirmă majoritatea suspiciunilor de plagiat a tezei de doctorat a lui Lucian Bode”

 1. […] Comisia de Etică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a stabilit că suspiciunile de plagiat legate de lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, „se confirmă în marea lor majoritate”. „În lipsa posibilităţii legale de a aplica sancţiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunităţii academice, Comisia ii solicită corecturi la teză şi retragerea cărţii publicate pe baza tezei, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii”, a transmis UBB Cluj. Potrivit sursei citate, „abaterile etice constatate… Citeste mai mult […]

 2. […] Comisia de Etică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a stabilit că suspiciunile de plagiat legate de lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, „se confirmă în marea lor majoritate”. „În lipsa posibilităţii legale de a aplica sancţiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunităţii academice, Comisia ii solicită corecturi la teză şi retragerea cărţii publicate pe baza tezei, şi se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii”, a transmis UBB Cluj.  » Mai multe detalii […]

 3. Bode

  Sa vedem acum ce o sa mai faca, firesc ar fi sa-si dea demisia plus excluderea cu suturi din partid ! Ce rusine si umilinta pe acest popor .

 4. Putrăd regim

  Trebuie sancționați cu severitate cei care au admis doctoratul, comisia. Țara e plină de dottorate false pt care se plătesc bani grei dar, nimeni nu e sancționat! Nu ne ajung pensiile speciale nerușinate și sfidătoare !

 5. Younce

  Fiți cuminți. Ăștia nu ar recunoaște nicii dacă i s ar spune ca vor fi avansați. În tara asta nimeni nu recunoaște nimic. Nu e etic😃

 6. Anonim

  Un impostor. Ca Ciucă, Licu, Olaru ejusdem farinae.

 7. Lidia

  Când va spuneam pe vremuri ca ăsta nu ar merita sa lucreze nici măcar la Citadin , ați sărit cu comentariile pe mine! Uite ca am avut dreptate!!!

 8. dr. pl. Bode

  „pl” citiți cum vă vine.

 9. Anonim

  Analiza si verificare unei teze de doctorat se face de o comisie formata din specialisti tehnici acreditati pe domeniul respectiv.Daca comisia si-a asumat continutul tezei de doctorat si au dat aviz favorabil atat tehnic cat si legal,inseamna ca persoana care a sustinut examenul este declarata doctor pe acel segmentul tehnic. Poti sa mai faci o suta de comisii de analiza daca ai luat carnetul de conducere la un moment dat ramaii cu el(chiar daca nu mai conduci niciodata).O comisie de etica ramane cu un punct de vedere(soferul conduce prost dupa noile reguli). Ma intreb ce vina are cel care a luat examenul daca alea au fost procedurile? Cu simpatie sau cu rautate”Munca omului trebuie respectata „

  1. Marinica

   Da, dar de când a devenit “Doctore” a încasat niște venituri suplimentare! Aici e problema! Ca dacă nu beneficia de avantaje pecuniare la ce ii mai folosea doctoratul?

 10. An 2023

  Indiferent de comisia tehnica si plina de specialisti in „securitate energetica” care si-au dat avizul ca lucrarea indeplineste conditiile de statut/teza de doctorat, nu are nicio valoare de aplicare in practica, sunt doar niste compilatii de cuvinte luate de ici-colo pt. a aduna nr. de cuvinte. Zero valoare practica, se si vede cat de specialisti suntem, ca doar pretul energiei nu a crescut DELOC. Toate aceste lucrari de doctorat sunt facute DOAR pt. bani si imagine. Acele comisii si indrumatori de proiecte fara noima trebuie sa dispara.

 11. Anonim

  Adica cum!? Comisia tehnica de la Cluj este „neica nimeni in drum” iar comisia de verificare a cuvintelor si asezarea cuvintelor in pagina „de etica”(sesizari) este comisia super calificata !!!?

Leave a Comment