Scade numărul şomerilor în Sălaj

 

Efectivul de salariaţi pe total judeţ la sfârşitul lunii iunie 2015 a fost de 45.552 persoane, în creştere cu 148 persoane faţă de luna mai 2015, şi cu 614 persoane faţă de luna iunie 2014. Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ în luna iunie 2015 a fost de 1883 lei/persoană, mai mic cu 25,2 la sută faţă de câştigul salarial mediu nominal brut pe economie, iar cel net de 1368 lei/persoană, mai mic cu 24,8 la sută faţă de câştigul salarial mediu nominal net pe economie. Faţă de luna anterioară, atât câştigul salarial mediu nominal brut cât şi câştigul salarial mediu nominal net au crescut cu aproape 3 la sută. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net pe total judeţ şi indicele preţurilor de consum pe total ţară, în luna iunie 2015 a fost de 106 la sută faţă de luna mai 2015, de aproape sută la sută faţă de luna decembrie 2014, de 106 la sută faţă de luna iunie 2014 şi de 102,3 la sută faţă de anul 1990. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iunie 2015, în judeţul Sălaj, era de 4.993 persoane reprezentând 1,1 la sută din numărul total pe ţară al şomerilor, mai mic cu 2,3 la sută faţă de luna mai 2015 şi cu 5,3 la sută faţă de luna iunie 2014. Din total, numărul şomerilor aflaţi în plată la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă era de 1.151 persoane. Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2015 a fost de 4,6 la sută în raport cu populaţia activă civilă, de la 1 ianuarie 2014, mai mică cu 0,3 puncte procentuale faţă de rata şomajului înregistrat pe total ţară.

Alte articole

Leave a Comment