Sălăjenii vor putea lucra de acasă prin „tele muncă”, un nou concept pe piața muncii

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj a răspuns solicitării cotidianului nostru privind proiectul aprobat miercuri de Guvern, proiect ce aduce un nou concept pe piața muncii din România, tele-munca. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții ITM Sălaj, activitatea de tele-muncă (munca la distanță) este o transpunere a conceptului de „teleworking”, prevăzut în majoritatea statelor europene.

Potrivit proiectului de lege aprobat miercuri de Guvern, o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator va putea fi desfășurată de către salariat și la distanță de locul de muncă, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Desfășurarea activității în regim de tele-muncă de către salariat va avea loc cel puțin o zi pe lună și se poate extinde pe toată perioada de lucru.

Salariatul își poate exprima acordul cu această formă de organizare a muncii prin semnarea contractului individual de muncă sau a unui act adițional, după caz. Reglementarea tele-muncii va conduce la flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă la realitățile socio-economice actuale, în raport cu evoluția dinamică a pieței muncii, și va oferi avantaje atât salariatului, cât și angajatorului.

Concret, pentru angajator, se vor reduce costurile cu închirierea spațiilor, utilitățile, consumul de carburant și parcul auto. În ceea ce-l privește pe salariat, acesta va elimina consumul de bani și de timp cu deplasarea de la și până la sediul angajatorului, va avea libertatea alegerii locului de muncă și valorificării timpului de lucru, optimizându-și, astfel, raportul între viața profesională și cea personală. Nu în ultimul rând, prin introducerea acestei noi forme de organizare a muncii și îndeplinire a sarcinilor, vor crește șansele persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

Tele-munca se realizează de către un tele-salariat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, cu o serie precizări suplimentare, față de contractul obișnuit și anume: precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de tele-muncă; perioada și/sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă de catre tele-salariat; locul/locurile desfașurării activității convenite de părți; intervalul orar în care se desfășoară activitatea de tele-muncă în cadrul căruia angajatorul fiind în drept să verifice activitatea tele-salariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului; modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat; responsabilitatile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurarii activității de tele-muncă; responsabilitățile părților din domeniul securității și sănătății în muncă, etc. Tele-salariații își organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul și este interzisă efectuarea de ore suplimentare de către angajați. Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de tele-muncă nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară.

Activitatea de tele-muncă nu poate fi desfășurată pe parcursul perioadei de probă. Proiectul de act normativ aprobat, miercuri, de Guvern urmează să fie trimis Parlamentului spre a fi supus dezbaterii și aprobării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment