Sălăjenii care nu au cotizat suficient pentru pensie pot cumpăra vechimea în muncă

Sălăjenii care vor să-și cumpere vechime în muncă în vederea obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă pot să încheie contract de asigurare socială la Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj. În Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanața care prevede cumpărarea vechimii în muncă, nr. 163/2020, care a intrat în vigoare din 28 septembrie. Contractul de asigurare socială, în temeiul actului normativ precizat, poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea și nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare. Potrivit reprezentanților CJP Sălaj documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie; procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar și declaraţia pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că îndeplinește condițiile pentru încheierea contractului de asigurare socială, declarație care se completează la sediul  CJP Sălaj.

O lună de vechime – 558 de lei

Contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020 se încheie numai pentru perioade anterioare lunii încheierii contractului de asigurare, durata maximă de asigurare fiind de șase ani (72 de luni). Formularul de contract se completează la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr.5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. În intervalul de  șase ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate. Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul ordonanței menționate poate fi solicitată până în 31 august 2021,iar contribuția  lunară la  contractul de asigurare socială este de 558 lei/lunar, indiferent de perioada de timp aleasă. Pentru mai multe detalii cu privire la „cumpărarea de vechime în muncă”, persoanele interesate pot accesa site-ul www.cjpsalaj.ro la secțiunea „Acasă” – „Informații – Precizări referitoare la OUG nr. 163/2020 privind cumpărarea de vechime în muncă” sau se pot adresa compartimentului de specialitate – „Evidență Contribuabili” din cadrul instituției la telefon: 0260/660857 sau 0260/622145 interior 31.

Leave a Comment