Sălăjenii, aceleaşi câştiguri anemice: Salariile au crescut doar pentru o lună, datorită premiilor trimestriale

 

Direcţia de statistică a judeţului Sălaj face cunoscută printr-un comunicat de presă situaţia privind nivelul câştigului salarial mediu net pentru luna martie a anului în curs. Astfel, în luna martie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), realizărilor de producţii ori a încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net în luna martie 2015 faţă de luna precedentă s-au înregistrat în activităţile: fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (+19,8 la sută); fabricarea altor produse din minerale nemetalice(+16 la sută); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (+15,4 la sută); industria metalurgică (+14,4 la sută); fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (+13,1 la sută); fabricarea produselor din tutun (+12,6 la sută).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2015 din sectorul economic s‐au datorat acordării de prime ocazionale în luna anterioară, a nerealizărilor de producție ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte), a dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat unele unităţi economice, precum şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

Cele mai seminificative scăderi au fost înregistrate în următoarele sectoare de activitate: activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (-8,6 la sută), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite (‐4,3 la sută), telecomunicaţii (-4,0 la sută).

One Thought to “Sălăjenii, aceleaşi câştiguri anemice: Salariile au crescut doar pentru o lună, datorită premiilor trimestriale”

Leave a Comment