Sălăjeni păcăliți de angajatorii din străinătate. Au ajuns la vârsta pensionării și au aflat că au muncit la negru

Un număr mare de sălăjeni care au muncit acum două sau trei decenii în străinătate, iar acum au ajuns la vârsta pensionării, au aflat cu stupefacție că doar o parte din munca depusă peste hotare este considerată vechime în muncă. De ce? Simplu? Lor li s-a spus inițial că au fost angajați cu carte de muncă, dar abia acum au aflat că doar o anumită perioadă au muncit legal, iar restul la negru.

Problema a fost prezentată astăzi în fața oficialilor Instituției Prefectului Sălaj de către directorul Casei Județene de Pensii Sălaj, Dumitru Căprar. Acesta a explicat că, nu de puține ori, la Casa de Pensii ajung sălăjeni care doresc să se pensioneze din moment ce sunt la vârsta legală de pensionare și care, în urma analizării documentelor din țară și străinătate, află că de fapt doar pentru o anumită perioadă au fost întocmite documente de angajare legale. În aceste condiții, persoanele în cauză nu au vechimea necesară pentru a se putea pensiona. Acești oameni au însă o soluție: cumpărarea de vechime în muncă, a mai spus Dumitru Căprar. Atenție, această posibilitate mai este valabilă doar până la data de 1 septembrie 2023 și doar pentru o perioadă de șase ani. Conform Casei Naționale de Pensii, persoanele care vor să îşi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea să plătească retroactiv contribuţia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani. Această măsură a fost aprobată de Guvern prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 163/2020 care modifică şi completează Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, cetăţenii români din ţară sau din străinătate care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost asigurați sau nu au avut obligatia asigurării în sistemul public de pensii în anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 august 2023, un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului. De asemenea, acestea trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din ţară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială. Contractul de asigurare socială reprezinta asigurarea în sistemul public de pensii, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă si se încheie în formă scrisă între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. La încheierea contractului de asigurare socială, asiguratul va completa o declaraţie, conform modelului prevăzut de lege, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte condiţiile cumulative, conform legii.

Cum se poate plăti vechimea în muncă?

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare. Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuţie potrivit Codului Fiscal este de 25 la sută în anul 2022. Plata privind contributiile asigurărilor sociale se face într-o singură tranşă sau în tranşe lunare, până la 31 august 2023. Contractul de asigurare socială îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale datorată este achitată în întregime.

Fotografie cu caracter ilustrativ

Leave a Comment