S-a sistat activitatea de relații cu publicul la Biroul de Cadastru din Șimleu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj a sistat activitatea de relații cu publicul la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) Șimleu Silvaniei, până în 13 noiembrie. Măsura, una preventivă, a fost luată ca urmare a testării Covid-19 a trei angajați din cadrul BCPI Șimleu Silvaniei a căror rezultate nu sunt încă confirmate. În perioada menționată, cât timp activitatea cu publicul este sistată, cetăţenii şi partenerii OCPI Sălaj pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară. De asemenea, conducerea OCPI Sălaj a dispus dezinfectarea sediului instituției din Piața Avram Iancu, bloc Salcâmul, etajul I Șimleu Silvaniei. Până în 13 noiembrie, persoanele fizice și juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepţie sau avizare însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea. Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale. De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite de OCPI Sălaj prin e-mail sau accesând site-ul www.ocpisalaj.ro, dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 8 – 16.30 și vineri între orele 8-14. Numerele de telefon și adresa de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Sălaj sunt următoarele: 0260 678254 – BCPI Șimleu Silvaniei, 0731 606131 – director, 0731 606454 – șef serviciu Cadastru și 0731 606455 – șef serviciu Publicitate Imobiliară (e-mail bcpi.simleusilvaniei@ancpi.ro).

Leave a Comment