S-a reluat activitatea cu publicul la Casa Județeană de Pensii Sălaj

Activitatea cu publicul la Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj a fost reluată începând de astăzi – vineri 15 mai. Potrivit reprezentanților instituției măsurile de reluare a programului cu publicul vor fi introduse gradual, cu respectarea distanței sociale corespunzătoare și purtarea măștii de protecție. Astfel, a fost reluată activitatea de primire fizică a dosarelor de pensii – înscrieri noi și a cererilor de recalculare care trebuie însoțite de documente originale, activitate care se rezume strict la depunerea acestora și primirea numărului de înregistrare. Reprezentanții CJP Sălaj recomandă menținerea modalității de transmitere prin poștă, cu confirmare de primire, a dosarelor de pensie, a solicitărilor de recalculare și de alte documente, menționând pe cerere numărul de telefon. De asemenea, dosarele de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente: în original (carnetul de muncă, adeverințele privind sporurile cu caracter permanent și condițiile superioare de muncă, precum și alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) și în copie (actul de identitate, acte de stare civilă, carnet de muncă, livret militar – după caz, diploma de absolvire a facultății/adeverința din care reiese frecvența la zi a cursurilor etc.). În cazul cererilor de recalculare a drepturilor de pensie, cererea de recalculare va fi însoțită de documentul, respectiv documentele în baza cărora se solicită recalcularea, în original, precum și copia actului de identitate și cuponul de pensie și copia cuponului de pensie.

Ajutorul de deces

Referitor la ajutoarele de deces, la CJP Sălaj se acceptă în continuare transmiterea solicitărilor prin poștă sau e-mail, urmând ca plata acestora să se facă prin mandat poștal sau cont bancar. De asemenea, se recomandă transmiterea cererilor de eliberare a stagiului de cotizare, a cererilor pentru notificarea calității de neasigurat și a cererilor de bilete de tratament balnear, pe cale electronică la adresele de e-mail public@cjpsalaj.ro, info@cjpsalaj.ro, sau prin poștă, cereri însoțite obligatoriu și de copia actului de identitate, menţionând pe cerere numărul de telefon/adresa de e-mail.

Leave a Comment