Romii sălăjeni înlătură prin sport şi muzică prejudecăţile şi discriminarea

Asociația Partida Romilor Pro-Europa Sălaj a organizat, în perioada 6-7 august 2016, acțiunea “Tineretul se cunoaşte mai bine, prin sport şi muzică” Conceptul acțiunii a fost acela de a organiza un campionat sportiv pentru tinerii din regiunea Văii Almaşului şi a Agrijului, în cadrul căruia, prin activităţile propuse, prin întâlnirile dintre participanţi, prin prieteniile legate şi activităţile de premiere să fie atinse obiectivele propuse. Este vorba despre reducerea prejudecăţilor rasiale, prin activităţi desfăşurate într-un mediu oportun de prietenie, colaborare şi multiculturalitate etnică.

Impactul desfăşurării acţiunii
• Crearea de noi prietenii între cele opt comunități care au participat la această sărbătoare (tinerii participanți vor contacta alți tineri din celelalte comunități, dându-le oportunitate de a lega noi prietenii, dar în același timp de a arăta un bun exemplu, de multiculturalitate prin colaborare, promovare de talente și aptitudini indiferent de etnie, prin respect și acceptare etnică).
• Eliminarea prejudecăților și a multor forme de discriminare. În urma acestor acțiuni, Asociația Partida Romilor Pro-Europa Sălaj va promova o nouă imagine, una de relaționare și cooperare inter-etnică, în urma căreia prejudecățile vor fi mai puţine. De asemenea, vor fi eliminate şi celelalte forme de discriminare, cum ar fi discriminarea directă sau multiplă, prin faptul că tinerii romi vor avea șanse egale, tratament egal cu cei care nu aparţin acestei etnii.
• Stimularea multiculturalității și a cooperării interetnice (obiectivul a fost atins într-un mediu prietenos, de divertisment și de competiție, prin egalitate și respect acordat în egală măsură fiecărei etnii în parte, prin diferite jocuri și competiții în care echipele formate atât din romi, cât și din ne-romi au cooperat).

(P)

Alte articole

2 Thoughts to “Romii sălăjeni înlătură prin sport şi muzică prejudecăţile şi discriminarea”

  1. 100 de euro lunar (part-time) sau 285 euro lunar (full-time). Prin munca.

  2. Tăunu

    Delo, delo, surioară, ce-o să mai ciordim la vară !

Leave a Comment