Rata șomajului în Sălaj scade

La sfârşitul lunii martie 2018, rata şomajului la nivelul judeţului Sălaj a înregistrat valoarea de 4,74 la sută, fiind mai mică cu 0,18 la sută faţă de luna februarie şi cu 0,62 la sută mai mică faţă de aceeaşi lună a anului 2017.

În evidenţele Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj există, la această dată, 4.892 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 1.904 sunt femei, 876 sunt şomeri indemnizaţi şi 4.016 sunt şomeri neindemnizaţi.

Ponderea şomerilor neindemnizaţi, în numărul total al şomerilor, este de 82,1 la sută, al şomerilor  indemnizaţi  17,9 la sută,  iar  ponderea femeilor în numărul total de şomeri este de 38,9 la sută.

Analizând persoanele aflate în evidența Agenției, în funcție de nivelul studiilor absolvite, situația se prezintă astfel: 2.365 persoane au absolvit școala primară sau sunt fără studii, 1.331 au absolvit învâțământul gimnazial, 530 sunt absolvenți ai învățământului profesional și ai școlilor de arte și meserii, 521 sunt absolvenți de studii liceale si postliceale 145 persoane au absolvit studii universitare.

Din punct de vedere al structurii şomerilor pe grupe de vârstă, cei mai mulţi şomeri –  1.423 au vârsta  peste 50 de ani, 1.330 şomeri  au vârsta cuprinsă  între  40-49 de ani, 1.067 şomeri sunt cu vârsta între 30-39 ani, 662 sunt din categoria tinerilor sub 25 de ani şi  410 şomeri au vârsta cuprinsă  între 25 şi 30 ani.

În funcţie de mediul de provenienţă, 4.066  persoane  au domiciliul în mediul rural şi 826 sunt cu domiciliul în mediul urban.

În cursul lunii martie au intrat în evidenţa agenţiei un număr de 977 persoane, din care 412 sunt femei, 172 fiind şomeri indemnizaţi şi 805 persoane înregistrate ca şomeri neindemnizaţi.

În perioada supusă analizei, au  ieşit din evidenţa AJOFM Sălaj, 1.060 şomeri din care 487 femei, astfel: prin încadrare în muncă – 231 persoane; ca urmare a expirării perioadei de indemnizaţie – 43 persoane; ca urmare a suspendării, a încetării indemnizaţiei de şomaj din diferite motive – 27 şi şomeri neindemnizaţi  care nu au solicitat menţinerea  cererii de loc de muncă – 759 persoane.

Leave a Comment