Noi prevederi în legislația muncii intră în vigoare începând de astăzi

Codul muncii a suferit, de curând, importante modificări, ce s-au făcut prin Ordonanța de Urgență 53/2017 publicată în Monitorul Oficial din 10 aprilie, cu intrare în vigoare începând de vineri, 13 aprilie. Noul act normativ aduce precizări în ceea ce privește definirea și sancționarea muncii nedeclarate, încheierea contractului individual de muncă, definirea locului de muncă, precum și modalitatea de păstrare a copiei contractului individual de muncă, evidența orelor de muncă, acordarea zilelor libere cultelor religioase.

Astfel, locul de muncă este definit ca și locul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia. Referitor la copia contractului individual de muncă, aceasta se păstrează la locul de muncă astfel definit, pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal”, explică reprezentanții Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj.

Pe de altă parte, noul Cod al Muncii aduce clarificări pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, în sensul evidențierii orelor lucrate. Astfel, angajatorul ține această evidența în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia. În cazul salariaților aparținând altor culte religioase legale decât cele creștine, angajatorii sunt obligați să acorde zilele libere speciale ale acestora în orice alte zile în afară de sărbătorile legale sau zilele de concediu de odihnă.A fost modificat și regimul sancționar al muncii nedeclarate, în sensul limitării cuantumului amenzii pentru munca nedeclarată la 200.000 lei.

„Legiuitorul încadrează ca și infracțiune, fapta angajatorului sancționat pentru munca nedeclarată de a relua activitatea fără a-și respecta obligațiile legale referitoare la: achitarea amenzii contravenţionale şi remedierea deficienţelor care au condus la sistarea activităţii prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale”, anunță ITM Sălaj.

 

 

Leave a Comment