Raportul Prefecturii Sălaj: sute de case, instituții și rețele de electricitate afectate de furtună

Instituția Prefectului Sălaj a emis, în după-amiaza zilei de marți, o situație a localităților și a obiectivelor afectate de fenomenele meteo violente, ce au avut loc în județ, duminica trecută. Potrivit statisticii întocmite de această instituție, au fost constatate următoarele daune: În Zalău, au fost afectate 13 obiective socio-economice și administrative (afectat parțial acoperișul): Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai, Grădinița cu program normal nr. 8, Grădinița cu program normal Ion Creangă, Grădinița cu program normal Pinochio, Liceul de Artă Ioan Sima, Școala Gimnazială George Coșbuc, Liceul Ortodox Sf. Nicolae, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr, Școala Gimnazială Iuliu Maniu, Colegiul Național Silvania, Liceul Sportiv Avram Iancu, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Liceul Tehnologic Mihai Eminescu precum și două obiective culturale, respectiv Clădirea Transilvania și Casa Municipală de Cultură.

În Jibou, au fost afectate de furtună 11 case, care au acoperișurile parțial avariate, un pod, un podeț, cinci obiective social culturale şi administrative: Spitalul Orășenesc Jibou, Biserica Reformată Jibou, Căminul Cultural Rona, Căminul Cultural Husia, Baza Sportivă Rona, fiind și nouă arbori căzuți.

În Cehu Silvaniei, acoperișul blocului E6 a fost desprins de structura blocului și a rămas suspendat, au fost patru autoturisme avariate, iar pe DJ 108D (zona Pescărie) doi stâlpi de cablu TV avariați și trei arbori  au căzut pe șosea, pe raza localității Ulciug. În Șimleu Silvaniei au fost cinci case cu acoperișurile avariate, trei autoturisme avariate și 20 de copaci doborâți.

În Bănișor, Ban și Peceiu au fost avariate 22 de case, 50 de anexe gospodărești, sediul primăriei Bănișor a rămas fără curent și rețele de energie electrică în comună pe o suprafață de 100 metri au fost avariate. În Poiana Blenchii au fost avariate 15 case (acoperișuri) 30 de anexe, rețele electrice 1,5 kilometri, rețele de telefonie 2,5 kilometri, stâlpăi de curent și telefonie. În Gostila și Fălcușa au fost avariate 12 case, 29 de anexe, fațada Căminului Cultural din Gostila a fost afectată, Grădinița are acoperișul distrus, au fost doborâți 20 stâlpi de electricitate și telefonie.

În Nușfalău și satele aparținătoare, două case au acoperișul avariat, au suferit avarii Căminul Cultural Nușfalău, Biserica Reformată Nușfalău, Biblioteca comunală (afectat acoperiș/terasă), două obiective economice, un pod, 12 fântâni, și peste 700 hectare de teren agricol.

În comuna Românași și satele aparținătoare, furtuna a avariat 300 de case, 400 anexe gospodărești, fiind avariate și școlile din Românași și Păușa, centrul de Zi Românași, Căminul Cultural Ciumărna, două biserici, zece obiective economice, stâlpi de curent și telefonie.

Jumătate din gospdăriile din Ileanda au fost afectate de furtună; infrastructura rutieră afectată de căderi de copaci: DN1C tronson Căpâlna – Răstoci, DJ 110C în localitatea Ileanda, DJ 109 E în localitatea Negreni, DC 34 în localitatea Bizușa, DC 31 în localitatea Sașa, DC 31A în localitatea Rogna, stația CFR Ileanda și linia CF pe teritoriul comunei afectată de stâlpi CFR și copaci căzuți. Sediul Primăriei Ileanda are acoperișul distrus parțial, Căminul cultural Ileanda are branșamentul electric afectat. Tot în Ileanda, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” are acoperișul distrus parțial, iar Centrul Medical Social are acoperișul distrus parțial. Sediul Garda 2 ISU are acoperișul distrus parțial, Sediul Postului de poliție– acoperiș distrus parțial, Piața agroalimentară – acoperiș distrus parțial. Utilități afectate: stâlpi curent electric, telefonie fixă și rețele cablu/internet.

În Crasna au fost avariate 20 de case și 15 anexe gospodărești, sediul Primăriei și drumuri din localitate, precum și aproximativ 11 kilometri de drum în Crasna și satele aparținătoare. Apicultorii din localitate au pierdut și 50 de familii de albine.

Nici comuna Șărmășag nu ascăpat de urgia furtunii de duminica trecută. 20 de case și 15 gospodării au fost avariate, fiind distruși totodată și stâlpi de electricitate și telefonie. În Năpradea, furtuna a avariat două case și 12 anexe gospodărești, iar Căminul Cultural din Cheud are acoperișul distrus. Au suferit avarii rețelele electrice pe raza localitaților Năpradea, Cheud și Vădurele.

În comuna Creaca, sat Lupoaia, acoperișul școlii a fost avariat având și o porțiune mare din planșeu prăbușit. Furtuna a făcut ravagii și în Someș-Odorhei, în comună fiind 143 de case cu acoperișurile avariate, 176 de anexe avariate, fiind afectată, de asemenea, și Grădinița din comună. În Bălan, 135 de case și 195 de anexe au acoperișurile distruse. Au fost pagube și la Școala gimnazială Bălan, Școala primară Chendrea, Școala primară Gîlgăul Almașului, Școala generală Gălpîia, Caminul cultural Gălpîia, tot aici fiind și cinci autoturisme avariate și 100 de nuci doborâți. A fost  afectată linia de alimentare cu energie electrică la nivelul tuturor localitaților ce aparțin comunei Bălan.

În Vîrșolț au fost avariate 10 case și 15 anexe, Școala gimnazială nr.1, Școala primară Vîrșolț, Grădinița Vîrșolț, Biserica Reformată Vîrșolț, Cămin Cultural Recea Mică, toate clădirile având avarii la acoperișuri. A fost afectată și o porțiune de doi kilometri de drum. În comuna Hereclean au fost avariate 24 de case, prin distrugeri la acoperișuri, Biserica Reformată Guruslău și sediul Clubului Sportiv Viitorul Zalău având avarii la acoperișuri.

Comuna Horoatu Crasnei: 12 case și două anexe au suferit avarii la acoperișuri, aceleași avarii fiind constatate și la Grădinița Horoatu Crasnei și Școala Gimnazială Stîrciu. În Ip, sat Zăuan, Școala are acoprișul distrus parțial. În Meseșenii de Jos și satele aparținătoare, sunt trei case și o anexă cu acoperișurile avariate parțial, un autoturism avariat, drumul județean DJ 191C afectat de căderi de arborii care au blocat temporar circulația, precum și două hectare de livadă afectată de furtună.

În comuna Pericei, două case au acoperișurile avariate, iar în Zimbor, 16 case au suferit aceleași avarii. Tot în Zimbor, mai multe suprafețe de teren agricol au fost afectate de vijelie și furtună.

În Gîlgău, numărul de case avariate este de 225 – acoperiș parțial avariat, iar numărul de anexe gospodăreşti avariate este de 229. Au mai suferit avarii: Liceul Tehnologic nr. 1 Gîlgău. Parohia Ortodoxă Gîlgău, Școala Chizeni, Școala Bîrsăul Mare, Centru Cultural Fodora și 52 km rețele electrice și telefonie. În comuna Mirșid au fost afectate 25 de case și tot atâtea anexe gospodărești precum și 200 metri liniari de cabluri de rețea.

Furtuna a făcut prăpăd și în Fildu de Jos,a colo unde 414 case și 432 de anexe au acoperișurile avariate. Sediul primăriei, Postul de Poliție, Școala Gimnazială Fildu de Jos, Fildu de Mijloc, Fildu de Sus, Cămin Cultural Fildu de Mijloc, Biserica Reformată Tetișu – toate au suferit avarii la acoperișuri sau la fațade. În Creaca, 38 de case și 225 anexe au acoperișurile distruse parțial, în timp ce Școala gimnazială Creaca, Școala din Jac, Biserica Baptistă Creaca, Biserica Ortodoxă Jac, Biserica veche Borza, Căminul cultural Ciglean, Căminul Cultural Brebi au suferit avarii. În Cizer, 19 case și 19 anexe au acoperișurile distruse parțial, fiind avariate, totodată, Școala din localitate și Piața Agroalimentară.

În comuna Almașu au fost avariate acoperișurile a 316 case, 461 anexe gospodărești, Școala gimnazială Almașu, Căminul cultural Almașu, Dispensar Uman Almașu, Ocolul silvic Almașu, Biserica ortodoxă Mesteacănu, Căminul cultural Mesteacănu.

În Cuzăplac, 246 case și 490 de anexe, Centrul de zi, Centrul After school, Căminul Cultural – toate cu acoperișurile parțial distruse. În Treznea, 66 de case și 47 de anexe au avarii, aproximativ 11 kilometri de drumuri fiind, de asemenea, afectate de căderile de arbori.

În Sînmihaiu Almașului situația este și mai gravă: 524 de case și 498 anexe au acoperișurile distruse, Școala gimnazială Bercea, Sînta Mărie, Cămin cultural Sînmihaiu Almașului, Dispensar Uman, Sediul Electrica, sediul SGA, Biblioteca, Biserica ortodoxă, Sediul vechi de primărie – cu avarii la fațade și acoperișuri. Comuna Dragu: 43 de case și 117 anexe cu acoperișuri distruse, Școala gimnazială Dragu, Căminul cultural Ugruțiu, cu aceleași daune, rețele electrice afectate pe raza localitaților Dragu, Adalin, Fîntînele, Ugruțiu, Voivodeni.

În comuna Hida, 418 case, 563 anexe și 13 obiective social-culturale au suferit avarii la acoperișuri și fațade (Școlile gimnaziale: Baica, Racîș, Trestia, Stupini, Miluani, Păduriș, Cămine culturale: Hida, Baica, Racîș, Trestia, Sînpetru Almașului, Biserici: Hida, Sînpetru Almașului).

În Cristolț, 68 de case și 116 anexe au suferit avarii a acoperișuri, fiind, totodată, avariate, și Scoala gimnazială Cristolț, Văleni, Poiana Onții, Căminul cultural Văleni, grupuri sociale, împrejmuirea terenului de sport. Aproximativ 50 km de drumuri comunale și sătești au fost afectate de căderile de arbori.

În comuna Rus au fost afectate 235 de case și 235 gospodării, Școala gimnazială Rus, Dispensarul uman Rus, Sediul Primăriei Rus, Sediul Poliției Rus, Baza sportivă, Cămin cultural Buzaș și Fîntânele – toate cu avarii la acoperișuri. În Șimișna, 407 case au fost avariate, 605 anexe, Școala gimnazială Șimișna, sediul Primăriei Șimișna, After school, Cămin cultural, Biserică, magazinul sătesc – toate cu avarii la acoperișuri. 27 kilometri de drum și 17 kilometri de rețele de cabluri au suferit, de asemenea, avarii. În comuna Letca, 120 de case și 135 de anexe au acoperișurile distruse parțial, aceleași daune fiind constatate și la Primăria Letca, Dispensarul uman Letca, Școala Gimnazială Letca, Biserica ortodoxă Lemniu, Biserica Cuciulat.

În Zalha și satele aparținătoare, 38 de case și 122 de anexe au suferit avarii. Au fost lovite de furtună Biserica ortodoxă Zalha, Ceaca, Școala gimnazială Zalha, Școala din Ceaca. Rețele electrice afectate -18 km, drum afectat – 27 km.

 În comunicatul Instituției Prefectului, se arată și măsurile întreprinse:

“A fost transmisă, conform fluxului informațional, avertizarea de fenomene meteorologice periculoase imediate cod portocaliu pentru județul Sălaj din data de 17 septembrie 2017 emisă de Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord;

În cursul serii de 17 septembrie a.c., Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sălaj s-a întrunit în sedință extraordinară sub conducerea Prefectului în vederea stabilirii măsurilor imediate ce trebuie luate în vederea restabilirii circulației la nivelul tututor drumurilor și a infrastructurii feroviare afectate de căderile de crengi și copaci, precum și pentru organizarea operativă a intervențiilor pentru remediarea avariilor la rețeua de alimentare cu energie electrică și evaluarea operativă a efectelor și pagubelor produse;

S-a adoptat Hotărârea CJSU pentru suspendarea cursurilor pentru ziua de luni, 18 septembrie a.c la nivelul a șapte unități de învățământ din județ care au fost mai grav afectate de efectele fenomenelor meteorologice periculoase produse (vânt puternic cu aspect de vijelie și pe alocuri grindină). Situația a fost monitorizată pe tot arealul comunelor din județ, menținându-se contact permanent cu primarii și șefii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ – teritoriale pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență apărute și asigurarea intervenției operative pentru degajarea drumurilor și căilor de comunicație rutieră și feroviară și protejarea populației.

S-au activat toate Comitetele Locale pentru Situații de Urgență care au luat măsurile necesare la nivel local pentru sprijinirea populației precum și pentru inventarierea și centralizarea urmărilor fenomenelor meteo periculoase produse la nivelul unităților administrativ – teritoriale. La nivelul unităților administrativ – teritoriale afectate s-a intervenit cu forțe din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență pentru deblocarea infrastructurii rutiere afectate și pentru înlăturarea arborilor doborâți de pe rigole și carosabil; au fost asigurate condițiile pentru a se interveni la structura acoperișurilor care prezentau pericol de desprindere”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment