Proprietarii, obligați să anunțe chiriașii la asociație

Proprietarii care își dau în chirie apartamentele vor trebui să anunțe asociația, în cel mult zece zile, care sunt noii ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres proiectul noii legi a asociațiilor de proprietari, aflată momentan la promulgare. Au fost prevăzute, în acest act normativ, mai multe aspecte pe care practica le-a subliniat și până acum și, chiar dacă nu sunt prevăzute expres de actuala lege a asociațiilor, reieșeau din normele dreptului civil, arată avocatnet.ro.

Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor va înlocui actuala reglementare a asociațiilor, adică Lefea nr. 230/2007. Dar asta se va întâmpla după ce legea obține decretul de promulgare de la șeful statului și e publicată în Monitorul Oficial.

Față de actuala lege, acest nou cadru legislativ va aduce niște precizări ce lipsesc, în mare parte, din actuala lege a asociațiilor. De fapt, noile reglementări transpun lucruri care se întâmplă în practică sau care reprezintă uzanțe ale unor asociații de proprietari, precum e necesitatea de a anunța atunci când intră (noi) chiriași într-un apartament. Până acum însă, unii proprietari se prevalau de ideea că nu există prevăzute expres astfel de obligații, prin urmare, nu le respectau.

„Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei”, scrie, mai exact, în proiectul de lege.

Mai departe, prevede proiectul, notificarea respectivă se va face în zece zile de la semnarea contractului de închiriere/comodat.

Reamintim că un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil. E suficient un document sub semnătură privată, semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Prin urmare, termenul acela de zece zile nu se calculează de la o eventuală autentificare a respectivului contract ori de la fiscalizarea veniturilor din chirii ș.a.m.d., ci de la semnarea lui în mod efectiv.

 

Tot proprietarul rămâne obligat să plătească dările

„Raporturile juridice stabilite de comun acord între locator şi locatar, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietari sau faţă de furnizorii de utilităţi publice, prevăzute în prezenta lege”, mai prevede viitoarea reglementare.

Ce înseamnă asta, mai exact? Obligațiile proprietarului față de asociația de proprietari ori față de furnizorii de utilități rămân tot la el, chiar dacă are chiriași. Deși aceștia din urmă trebuie să plătească întreținerea, în fapt, dacă nu o fac, tot proprietarul trebuie să le achite. Faptul că respectivii chiriași nu și-au respectat angajamentele din contractul cu proprietarul nu le este opozabil celor din bloc și nici furnizorilor de utilități.

„În cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitaţie, precum şi în cazul unor contracte de comodat pentru spaţiile din condominiu, obligaţia de plată a cotelor de întreţinere revine proprietarului, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosinţă a spaţiilor respective, contravaloarea acestora în condiţiile stabilite prin contractul de închiriere/constituire/comodat”, prevede proiectul de act normativ.

Lucrurile au stat la fel, în practică, și până acum. Contractul dintre proprietar și chiriaș este irelevant pentru asociația de proprietari, în momentul când există datorii la întreținere. Cel care le datorează este proprietarul, tocmai în virtutea calității sale și el este cel ce poate fi executat silit, dacă se ajunge acolo. Faptul că el poate să-și recupereze apoi banii de la chiriaș, printr-un proces, cel mai probabil, nu e de natură să intereseze asociația de proprietari.

Trebuie știut și că, potrivit noii reglementări, se vor nota obligatoriu la cartea funciară datoriile mai vechi de trei luni și care depășesc valoarea salariului de bază minim brut (care este de 1.900 de lei, momentan).

Leave a Comment