Proiectele LIFE+ pot fi depuse pana in 15 septembrie

Data de 15 septembrie este ultima zi pentru depunerea propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2009, cele trei componente ale programului urmarind protectia unor specii de pasari si carnivore, dezvoltarea unei retele de deseuri pentru planificarea managemen-tului durabil al deseurilor, aplicarea principiilor ecosistemelor industriale in dezvoltarea regionala si promovarea produselor verzi.

Prioritatile nationale anuale se gasesc pe paginile web ale Comisiei Europene si Ministerului Mediului si pot fi identificate, alaturi de pachetul de aplicare LIFE+ (formularele de solicitare si ghidurile de completare): http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm/http://www.mmediu.ro/life/life.htm.

Pentru anul 2009, bugetul alocat de Comisia Europeana acestui program este in valoare de 250 milioane de euro, fiecarui stat membru revenindu-i o cota parte in functie de numarul de locuitori si suprafata de arii protejate, existente la nivel national. Pentru Romania, Comisia Europeana a alocat suma de 10,9 milioane de euro pentru anul in curs. Sumele neaccesate sunt utilizate pentru finantarea altor proiecte din cadrul Uniunii Europene sau realocate statelor membre.

Leave a Comment