Proiect de lege adoptat: totul despre șomajul tehnic în timpul stării de urgență și în starea de alertă

Camera Deputaților a adoptat, la începutul acestei săptămâni, proiectul de lege privind reglementarea șomajului tehnic în timpul stării de urgență și a stării de alertă. Deputaţii au admis parţial, cererea de reexaminare a proiectului de lege pentru completarea Codului muncii care vizează dispoziţii referitoare la suspendarea contractelor individuale de muncă pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. Proiectul prevede că, „în cazul suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă, (…) salariaţii afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75 la sută din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75 la sută din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă, după caz”.

„În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia (…) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75 la sută din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat”, stipulează actul normativ. Potrivit acestuia, în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puţin unul cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic, iar în cazul în care toate contractele sunt suspendate să beneficieze de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase. Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, prevede proiectul.

 Depunerea cererii de șomaj și efectuarea plăților

Alte texte prevăd că, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poşta electronică, la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale. Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documente. Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale. Plata sumei se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar plata indemnizaţiei se efectuează salariatului în termen de maximum trei zile lucrătoare de la primirea de către angajator a acestor sume. Deputaţii au introdus şi un amendament care prevede că „angajatorii nu pot desfiinţa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate (…), pe o perioadă cel puţin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat, pentru aceşti salariaţi, de plata indemnizaţiilor prevăzute la alin.(1) din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj”. De asemenea, a fost adoptat un amendament conform căruia constituie contravenţie şi se sancţionează „încălcarea prevederilor art.531 alin.(19), cu returnarea sumelor primite cu titlu de indemnizaţie potrivit art.531 alin.(1) şi (12), pentru posturile desfiinţate”. Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect de lege. Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de şeful statului în luna aprilie.

 

 

Alte articole

Leave a Comment