Programul de asistenţă socială finanţat de Consiliul Judeţean, prelungit până în martie 2018

Durata de finanţare a proiectelor de asistenţă socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă persoanelor cu nevoi sociale din judeţul Sălaj a fost prelungită până în 30 martie 2018, printr-o decizie a consilierilor judeţeni.
În anul în curs, în cadrul programului finanţat de către Consiliul Judeţean Sălaj, au fost oferite servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi/cantine sociale sau în centre de zi pentru copii şi tineri cu dizabilităţi pentru 484 de beneficiari, au fost înfiinţate 64 de locuri de muncă, majoritatea în mediul rural, şi au fost sprijinite să funcţioneze 26 de entităţi prestatoare de servicii sociale.

Finanţarea proiectelor de asistenţă socială are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a confortului psiho-social în rândul persoanelor vârstnice dependente, afectate de boală, sărăcie şi excluziune socială, care nu se pot gospodări singure şi necesită îngrijire, persoanelor cu dizabilităţi, copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate, prin implicarea unităţilor de cult şi/sau a entităţilor care acordă asistenţă socială şi/sau servicii de specialitate acestora, aprofundând astfel impactul benefic al activităţii desfăşurate. Serviciile acordate de către lucrătorii sociali vârstnicilor dependenţi şi semidependenţi presupun ajutor pentru igiena corporală, transfer şi mobilitate, deplasare în interiorul locuinţei şi în exterior, comunicare, ajutor pentru prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, facilitarea unor servicii medicale primare, sprijin în administrarea tratamentelor prescrise etc. Pentru persoanele cu dizabilităţi, serviciile cuprind terapie logopedică, terapie ocupaţională, kinetoterapie, activităţi de predare-învăţare, lucrative, de relaxare ori de stimulare senzorială.

Suma lunară acordată pentru norma întreagă a unui lucrător cu studii medii reprezintă echivalentul a 90 la sută din salariul minim pe economie, inclusiv plata aferentă contribuţiilor, diferenţa de 10 procente fiind asigurată de către beneficiar.

Pentru 2017, bugetul programului a fost de un milioan de lei, bani pentru care s-au înscris 19 parohii şi şapte asociaţii sau fundaţii.

Alte articole

Leave a Comment