Prin Spațiul Privat Virtual poate fi solicitată fișa pe plătitor simplificată

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj aduce la cunoștința contribuabililor faptul că Ministerul Finanțelor Publice în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală au implementat posibilitatea contribuabililor de a solicita, prin Spațiul Privat Virtual, începând cu 1 iulie 2020, fișa pe plătitor simplificată.
Simplificarea fișei pe plătitor a avut drept scop separarea datelor care nu mai prezintă interes, astfel că nu vor mai fi vizualizate informații cu privire la creanțele fiscale care au fost stinse.
În cazul contribuabililor care nu înregistrează obligații fiscale restante sau sume plătite în plus, ori aceste obligații fiscale restante sunt aferente anului curent, fișa pe plătitor simplificată va cuprinde informații de la 1 ianuarie a anului în care este pusă la dispoziție .
Totodată, în cazul contribuabililor care înregistrează obligații fiscale restante ori sume plătite în plus, fișa pe plătitor simplificată va cuprinde informațiile aferente acestora, începând cu data de la care acestea au luat naștere.
Reamintim contribuabililor că, începând cu 15 mai 2020, a fost implementată o funcție de transmitere în format excel a fișei pe plătitor, astfel că, la solicitarea contribuabililor, aceasta poate fi descărcată în format excel din Spațiul Privat Virtual și cuprinde istoricul datelor, pentru a putea avea o imagine prelucrabilă .
Informații suplimentare se pot obține:
-accesând pagina de internet www.anaf.ro
-telefonic, la Biroul central de asistență telefonică a contribuabililor la numărul de telefon: 031.403.91.60.
– utilizând formularul de contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/.
Baza legală: Ordinul ministrului finanţelor publice nr.660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, modificat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2012 din 4 iunie 2020 (Monitorul Oficial nr. 494 din 11 iunie 2020).
M. S.

Leave a Comment