Prima casă 2019: Executivul a decis să dea bani și în acest an pentru program

Bugetul pentru programul Prima casă 2019 a fost adoptat marți de Guvern printr-un proiect de act normativ. Asta înseamnă că programul, ce permite cumpărarea unei locuințe, va continua și în acest an.

„Executivul a aprobat în ședința de Guvern de plafonul total de garantare pentru anul 2019, aferent programului Prima casă. Două miliarde de lei alocă Ministerul Finanțelor Publice în acest an pentru românii care doresc să își achiziționeze o locuință”, scrie într-un comunicat de presă de marți al Ministerului.

Practic, vorbim de un proiect de hotărâre a Guvernului, care se va aplica după apariția în Monitorul Oficial.

Conform sursei citate, finanțatorii participanți în programul Prima casă sunt BRD, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit, Garanti Bank, Piraeus Bank, Marfin Bank, Credit Agricole și Leumi Bank.

 

Cum se poate cumpăra sau construi o locuință prin acest program

Românii pot cumpăra sau construi locuințe, prin programul „Prima casă”, statul garantând în proporție de 40% sau 50% creditul pe care-l face cumpărătorul la finanțator. Totuși, pentru a obține creditul prin acest program, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Printre altele, aceștia trebuie să aibă un avans de cel puțin 5% din valoarea locuinței pe care intenționează s-o achiziționeze și, de principiu,  să nu înstrăineze locuința cumpărată prin program timp de cinci ani.

Programul „Prima casă” este un program guvernamental care facilitează accesul la cumpărarea sau construirea unei locuințe pentru persoanele fizice, prin intermediul unor credite pe care acestea le contractează și pe care statul le garantează într-un anumit procent.

Regulile după care se desfășoară programul “Prima casă” se regăsesc în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 şi normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.

OUG nr. 60/2009 stabilește că prin locuință „în sensul programului Prima casă se înțelege orice imobil cu destinația de locuință, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile, aferente acesteia, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii”.

Pentru a putea primi un credit prin acest program, beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 m²;
 • achiziționează sau construiește o singură locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului;
 • are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

Persoanele care au solicitat credite pentru „Prima Casă” pot verifica starea cererii lor cu ajutorul unei aplicaţii online, ce este disponibilă aici.

 

Garanție mai mare pentru locuințele noi

OUG nr. 60/2009 prevede că pentru locuințele noi, statul poate garanta maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Pentru celelalte locuințe, statul va garanta cel mult 40% din valoarea finanțării (exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare).

De puțină vreme, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere un proiect de act normativ ce va stabili plafonul pe 2019 al garanțiilor “Prima casă”. Astfel, potrivit documentului, plafonul inițial pentru acest an este de două miliarde de lei, valoare identică cu plafonul inițial din 2018. Conform legislației în vigoare, plafonul inițial al programului “Prima casă” poate fi suplimentat pe parcursul anului.

După cum stabilește HG nr. 717/2009, beneficiarii care achiziționează în cadrul programului o locuință finalizată trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate. Astfel, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2;
 • locuința care se achiziționează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficiență energetică;
 • îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor (băncile);
 • dispun de un avans de cel puțin 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;
 • prezintă finanțatorilor documentele specifice procesului de licitație, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziționării de locuințe în cadrul procedurilor de executare silită;
 • se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;
 • se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii;
 • se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor.

Același act normativ stipulează și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei ce aleg să-și construiască singuri o casă. Așadar, după cum stabilesc normele, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2;
 • au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile programului;
 • prezintă finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii;
 • deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;
 • prezintă finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract;
 • prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată;
 • prezintă finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;
 • prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator;
 • prezintă finanţatorului dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;
 • prezintă finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat;
 • îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
 • dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinței, care acoperă diferența dintre valoarea din contractul de antrepriză și finanțarea garantată;
 • se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;
 • se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
 • se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului;
 • se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor;
 • se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;
 • se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară;
 • se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

Alte articole

Leave a Comment