Posturi vacante de magistraţi scoase la concurs în Sălaj

Absolvenţii de Drept se pot înscriere până în 31 iulie la admiterea în Institutul Național de Magistratură (INM), organizată în acest an în perioada 10 iulie – 30 octombrie, concomitent cu admiterea în magistratură.

La examenul de admitere în INM sunt scoase la concurs 300 de locuri de auditori de justiție, din care 170 pentru judecători și 130 pentru procurori. În același timp, se organizează încă un concurs de admitere directă în magistratură anul acesta, pentru 31 de posturi de judecător și 30 de posturi de procuror, cu posibilitatea suplimentării. Pentru ambele examene, înscrierile se pot face până pe 31 iulie.
Proba scrisă se organizează, la ambele examene, în 9 septembrie, la fel și cea de raționament logic, în 23 septembrie. Interviurile la admiterea în magistratură se vor susține în perioada 6-14 octombrie, iar cele din cadrul admiterii la INM, între 15 şi 28 octombrie.

Structura examenului este aceeași pentru toți candidații: o probă scrisă, de tip grilă, cu 100 de întrebări din cele patru materii — drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal — care are caracter eliminatoriu (candidații trebuie să obțină măcar 70 de puncte), urmată de un test scris de raționament logic și de un interviu. La testul de logică participă doar cei care au promovat testul de cunoștințe juridice, iar pentru a fi admis la a doua probă candidații trebuie să răspundă corect la măcar 30 de întrebări din cele 100 ale căror răspunsuri se punctează. Aceste prime două probe constituie etapa I din examen. Nota obținută la prima etapă e suma notelor obținute la cele două probe, în raport cu următoarea pondere: 70 la sută – prima probă, 30 la sută – a doua probă.Sunt admişi în etapa a II-a, în ordine descrescătoare a notelor, candidaţii în limita numărului dublu de locuri scoase la concurs dacă acesta este mai mare de 100. A doua etapă de examen este interviul, programat în perioada 15-28 octombrie, care constă în elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia şi analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei. Pentru a promova interviul, candidaţii trebuie să obţină minim 7. Nota de la concurs se calculează prin suma notelor de la cele două etape, în care 75 la sută este luată în considerare nota de la prima etapă şi 25 la sută, interviul.

Potrivit anunţului INM, în Sălaj este scos la concurs un post de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou. Acestuia i se adaugă un post de judecător la Judecătoria Zalău, cuprins pe lista posturilor pentru care se poate dispune suplimentarea.

Leave a Comment