Acordarea indemnizației lunare pentru urmașii persoanelor persecutate etnic, amânată până în 2023

Începând din 1 ianuarie 2022, indemnizația lunară pe care trebuie să o primească urmașii persoanelor care au fost persecutate din motive etnice, conform Legii 154/2021, a fost amânată pentru 2023, printr-o ordonanță oficializată recent. Reprezentanții Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj  au anunțat că atât dosarele acceptate în anul 2021, dar și cele din 2022 vor intra în plată de la începutul anului 2023. ”Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130 din 17 decembrie 2021 cu privire la unele măsuri fiscal bugetare, termenul pentru plata indemnizațiilor prevăzute de Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2023. Prin derogare de la prevederile articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit articolul 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023”, se arată în informarea emisă de CJP Sălaj.

Cine poate beneficia de indemnizație

De aceste indemnizații pot beneficia copiii persoanelor aflate în una dintre următoarele situații: a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate; a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare; a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate; a făcut parte din detașamentele de muncă forțată; a fost supraviețuitoare a trenului morții; este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit și a fost evacuată din locuința pe care o deținea. Există trei categorii de copii urmași: 1). Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuința pe care o deținea, în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțată” și care are dreptul la o indemnizație în cuantum fix de 175 de lei; 2). Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – e) și g), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – e) şi g) au dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele lor decedat, stabilită conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de către copil. 3). Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la lit. a) – e) şi g) sau copilul celui decedat după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) – e) şi g), în situația în care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentei ordonanțe, are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50 la sută din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de către copil.

Leave a Comment