Peste 750 de străini trăiesc în Sălaj cu forme legale

În cursul anului 2017, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Sălaj au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 756 de persoane, dintre care 149 din staţe terţe şi 607 cetăţeni ai Uniunii Europene/Spațiului Economic European (SEE) și Elveției (CH). Au fost depistaţi 20 de străini în situaţii ilegale, fiind emise cinci decizii de returnare şi două comunicări de părăsire a teritoriului României. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 34 de sancţiuni contravenţionale în valoare 8.900 de lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Sălaj, în cursul anului 2017, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 756 de persoane dintre care 149 străini din state terţe, cei mai mulţi din Moldova, Ucraina şi SUA şi 607 de cetăţeni ai Uniunii Europene/Spațiului Economic European (SEE) și Elveției (CH), majoritatea din Italia, Ungaria şi Germania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntegirea familiei, membri de familie ai cetaţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, activităţi religioase sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre. Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 12 invitaţii, majoritatea fiind depuse pentru străini din Iordania, China şi Iran.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 55 permise de şedere, dintre care 47 pentru şedere temporară şi opt pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 78 de certificate de înregistrare şi șase cărţi de rezidenţă permanentă.  În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate trei cereri pentru eliberarea avizelor de angajare/detaşare în muncă, fiind emise două de avize de angajare/detaşare pentru lucrători permanenţi şi  pentru lucrător înalt calificat.

 Amenzi aplicate pe linia șederii ilegale

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 106 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 20 de străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise cinci decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, două comunicări de părăsire a teritoriului României, șase străini au fost puşi în legalitate, iar pentru ceilalţi s-au dispus alte măsuri. În două cazuri s-a aplicat măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României pentru o perioadă de trei luni. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 34 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 8.900 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor in România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE/CH şi O.U.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate reprezintă o prioritate în activitatea Biroului Imigrări din județul Sălăj, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

 

                                                  

 

 

 

Leave a Comment