Peste 400 de tati salajeni si-au luat concediu de paternitate

Peste 400 de tati salajeni si-au luat concediu de paternitate

De la inceputul acestui an, sistemul de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului este cu totul altul. Suma acordata mamicilor a fost initial de 800 lei pe luna, dar, din prima zi a acestui an, a scazut la 600 lei, alocatia de stat pentru copiii in varsta de pana la 2, respectiv 3 ani este de200 lei pe luna si se va acorda un stimulent de 100 lei pentru reinceperea activitatii.

Indemnizatiile se platesc prin Directiile de Munca

Obligatia platii indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, a trecut, incepand cu 1 ianuarie 2006, la Directiile Judetene de Munca, Solidaritate Sociala si Familie. Tot de atunci inceteaza obligatia angatorului, a caselor teritoriale de pensii si a Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca de a stabili sau achita astfel de drepturi. De indemnizatie beneficiaza, optional, oricare din parintii firesti ai copilului sau una dintre persoanele care l-au adoptat, care au micuti in plasament, precum si persoana care a fost numita tutore. Concediul si indemnizatia se cuvin pentru fiecare dintre primele trei nasteri sau pentru primii trei copii adoptati sau primiti in plasament. Cererile pentru acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului sau a stimulentelor, precum si documentele se depun la Primaria pe raza careia solicitantul isi are domiciliul. Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documente justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie. Toate cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare, iar decizia se comunica solicitantului in termen de cinci zile lucratoare.

Beneficiarul drepturilor reprezentand indemnizatia, si stimulentul este obligat sa comunice in scris Primariei orice modificare intervenita in situatia sa de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 5 zile de la aparitia acesteia. Calculul si plata acestor drepturi se fac de catre Directiile de Munca, Solidartitate Sociala si Familie si se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului acestuia imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal. Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei, stimulentului sau alocatiei de stat pentru copii sunt: actul de identitate al solicitantului; certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie; certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz, precum si alte acte necesare dovedirii calitatii care confera dreptul la acordarea prestatiilor stabilite de Ordonanta de Urgenta a Guvernului 148/2005.

Marinela Cipleu, purtatorul de cuvant al Directiei Judetene de Munca, Solidaritate Sociala si Familie (DMSSF) Salaj a declarat ca, in bazele de date ale institutiei, sunt inregistrati 2.513 beneficiari ai indemnizatiei pentru cresterea copilului. Din total, 2.067 sunt mame si 445 tati. Moda tatilor care isi iau concediu de crestere a copiilor a ajuns si in Salaj. In luna aprilie a acestui an, nu mai putin de 445 de barbati au depus cereri pentru a primi concediu de paternitate si, mai ales, indemnizatia de crestere a copiilor. Pentru munca prestata in cresterea micutilor, tatii primesc sase milioane de lei pe luna, plus inca doua milioane, alocatia copilului. In majoritatea cazurilor, barbatii care solicita astfel de concediu o fac din rationamente financiare. Mamele castiga mult mai bine la locul de munca, iar acestea le cedeaza locul tatilor, a mai spus Cipleu.

In ceea ce priveste stimulentul, pe luna in curs, exista 104 persoane beneficiare, din care 64 mame si 60 tati. De aloatia de stat beneficiaza 17.663 copii, din care: 4.546 (78 de copii cu handicap) cu varsta de pana la 2 sau 3 ani, in cazul unui handicap, care primesc 200 lei. Restul de 13.117 de copii primesc alocatia de stat, in valoare de 25 lei.

Leave a Comment