Persoanele cu dizabilități, “pe lista neagră” a angajatorilor sălăjeni

Activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj desfășurată în anul 2017 a fost prezentată, la mijlocul acestei săptămâni, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la sediul instituției, eveniment la care au participat directorul instituției, Ioan Ionel Mureșan și directorul adjunct, Alexandru Dorin Pura.

Activitățile desfășurate de instituție pe parcursul anului trecut s-au axat, în special, pe reducerea și prevenirea şomajului de lungă durată, prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei  de indemnizare, stimularea mobilităţii prin măsuri de subvenţionare a forţei de muncă angajată în programe de ocupare temporară; reducerea şomajului în rândul tinerilor până la vârsta de 25 ani prin aplicarea măsurilor de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de învăţământ, consiliere profesională, cursuri de formare profesională, consultanţă pentru înfiinţarea de mici afaceri.

Instituția avut în vedere creşterea calităţii forţei de muncă şi perfecţionarea profesională continuă prin organizarea de cursuri şi pentru  persoanele care şi-au întrerupt activitatea, astfel încât, la reluarea acesteia, să-şi poată îndeplini atribuţiile de serviciu, iar pe de altă parte, diversificarea competenţelor profesionale în scopul facilitării integrării acestora pe piaţa muncii; prin organizarea de  cursuri şi pentru persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural, pentru persoanele angajate, la cererea acestora sau la cererea angajatorului, sau pentru persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.

Totodată, activitățile desfășurate au vizat creşterea şanselor de angajare a persoanelor cu nevoi speciale prin măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează şomeri cu vârste de peste 45 ani, persoane cu handicap, părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale; asigurarea unui acompaniament personalizat tinerilor proveniţi din instituţii de ocrotire socială prin încheierea de contracte de solidaritate şi identificarea de angajatori de inserţie.

Din păcate, pe parcursul anului 2017, angajatorii sălăjeni au încadrat în muncă doar patru persoane cu dizabilități, persoane pentru care angajatorii au beneficiat de subvenționarea locului de muncă. Cuantumul subventiei fiind de 900 lei /luna , iar perioada de acordare 12 luni. 

O altă măsură avută în vedere a fost prelungirea vieţii active prin măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează şomeri care mai au 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor pentru solicitarea pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate sau pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, conform legii a reprezentat un alt obiectiv pe care instituția l-a avut în vedere, prin activități specifice, pe tot parcursul anului trecut. Alte obiective au fost dezvoltarea spiritului antreprenorial al persoanelor în căutare de loc de muncă prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri și consolidarea şi dezvoltarea sistemului informatic.

Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul său de activitate, conducerea Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj şi-a bazat politica managerială în anul 2017 în principal, pe următoarele direcţii de acţiune: implementarea programelor de ocupare şi formare profesională, precum şi adaptarea acestora în funcţie de cerinţele şi evoluţiile de pe piaţa muncii locale, în vederea atingerii indicatorilor de performanţă stabiliţi în Contractul de performanță managerială semnat cu Agenţia Natională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; dezvoltarea relaţiilor cu angajatorii şi creşterea gradului de personalizare a acţiunilor pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; pregătirea continuă a personalului propriu pe diferitele paliere ale activităţii proprii, dar mai ales  pentru implementarea fondurilor europene, cu precădere a Fondului Social European;încheierea de protocoale de colaborare sau revizuirea, actualizarea acestora, cu factori relevanţi la nivel local; creşterea gradului de informare a beneficiarilor despre serviciile oferite de serviciul public de ocupare din România. 

Alte articole

Leave a Comment