Pentru pensionarii şi asiguraţii din sistemul public, peste 100 de bilete de tratament prin Casa de Pensii

O nouă serie de bilete de tratament, pentru pensionarii şi asiguraţii din sistemul public de pensii, este disponibilă în această perioadă prin intermediul Casei Judeţene de Pensii Sălaj. Este vorba despre cea de a XIV-a serie care cuprinde 108 bilete de tratament în următoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Moneasa, Sovata și Tășnad, cu începere din 15 – 18 octombrie, în funcție de stațiune. Biletele se pot ridica de la sediul instituției, zilnic, de luni până joi între orele 8 -14, iar vineri între orele 8-13, Data limită pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria 14 fiind 5 octombrie. Potrivit reprezentanţilor CJP Sălaj, în cazul neridicării biletelor până la data de precizată acestea pot fi eliberate altor persoane îndreptățite, potrivit legii și în conformitate cu Criteriile de acordare a acestora, începând din 6 octombrie, până în 10 octombrie. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau altei persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original,  cuponul pentru plata pensiei aferent lunii septembrie în copie și original, adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare eliberării biletului, dar și biletul de trimitere formular cu regim special eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate în copie și original. Pe biletul de trimitere, de la medicul de familie sau medicul de specialitate, este necesar să fie specificată stațiunea în care se recomandă tratament balnear. Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Până în prezent, pentru acest an, la CJP Sălaj au fost depuse 2448 de cereri privind acordarea de bilete de tratament. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment Bilete de Tratament.

Leave a Comment