Pe timp de pandemie: rata șomajului în Sălaj – în ușoară scădere

Nu mai puțin 5267 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se aflau în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea forței de Muncă (AJOFM) Sălaj la finalul lunii februarie. Rata șomajului în județ la finalul lunii trecute a fost 5,14 la sută, în scădere cu 0,06 puncte procentuale comparativ cu luna ianuarie când aceasta a fost de 5,20 la sută. Din totalul celor peste 5200 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sălaj, ca și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 1671 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3596 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4040 șomeri provin din mediul rural și 1227 sunt din mediul urban. Cei mai mulți șomeri aflați în evidențele instituției, 1350 de persoane, au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, fiind urmați de categoria de vârstă 30-39 de ani –1133, șomeri cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani – 915, șomeri cu vârsta de sub 25 de ani – 805, respectiv șomeri cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani – 312. Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj – 36 la sută. De asemenea, șomerii cu studii gimnaziale reprezintă 26 la sută, iar 14 la sută au absolvit învăţământul profesional. Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 19 la sută din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare – cinci la sută. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3463 de persoane foarte greu ocupabile, 1315 greu ocupabile, 408 mediu ocupabile, iar 81 sunt persoane ușor ocupabile. „Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Sălaj sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Sălaj la adresa www.salaj.anofm.ro.”¸ au precizat reprezentanții AJOFM Sălaj.

Leave a Comment