Părinții adoptivi ar putea primi până la 900 de lei lunar pentru fiecare copil adoptat

La Consiliul Economic şi Social (organ consultativ al Parlamentului) se află, spre avizare, un proiect de modificare a legii adopţiei, în scopul creşterii numărului de copii adoptaţi, prin implementarea unor măsuri precum obligativitatea autorităţilor de a găsi rudele copilului de până la gradul III, pentru a fi posibilă deschiderea procesului de adopţie a acestuia, în loc de gradul IV, cum este în prezent precum și prevederea potrivit căreia copiii rămân adoptabili şi după ce împlinesc 14 ani, lucru care nu este posibil în prezent. Mai este vizată prin aceste modificări și o propunere (controversată la noi) ce vizează redeschiderea adopţiilor internaţionale. 

Pentru fiecare copil care are între 3 şi 6 ani, familia adoptivă va primi lunar, până la majoratul tânărului, câte 600 de lei, în timp ce pentru copiii adopţi care au 7 ani, adoptatorii vor primi câte 900 de lei pe lună de la stat, se arată în proiectul de modificare a legii adopţiei, aflat acum la Consiliul Economic şi Social. Proiectul de lege mai prevede redeschiderea adopţiilor internaţionale, obligativitatea ca autorităţile să găsească rudele copilului de până la gradul III ca să poată deschide procesul adopţiei acestuia, în loc de gradul IV, cum e acum, şi le oferă copiilor care au împlinit 14 ani şansă să fie înfiaţi. Mai mult, pentru fiecare copil adoptat, familia adoptivă primeşte 1.500 de lei pe an de la stat, pentru a plăti serviciile de recuperare medicală sau psihologică, de care are nevoie copilul.

Concret, cele mai importante prevederi ale proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 2004 privind procedura adopţiei sunt: în situaţia copiilor care au împlinit 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca punct final adopţia, dacă există solicitări de adopţie din partea unor familii, persoane atestate și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. În situaţia fraţilor care pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit 14 ani,  planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia numai dacă există solicitări de adopţie de acestora împreună din partea unor familii, persoane atestate.

Aceste persoane trebuie să facă parte din familia extinsă a copiilor sau să fi dezvoltat şi menţinut relaţii personale cu aceştia. Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,2 ISR (600 de lei în prezent), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una din următoarele situaţii: are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani; e încadrat în grad de handicap uşor sau mediu; face parte dintr-un grup de doi fraţi adoptabili împreună. Cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 50 la sută pentru cazul în care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, copilul se afla în una dintre situaţiile: are împlinită vârsta de şapte ani; e încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav Sida; face parte dintr-un grup de cel puţin trei fraţi adoptabili împreună.

În situaţia în care copilul adoptat întruneşte două dintre condiţiile menţionate mai sus, cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 25 la sută. Dacă minorul adoptat întruneşte toate cele trei condiţii menţionate mai sus, cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 50 la sută. Sprijinul financiar se acordă până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilul adoptat şi numai dacă nu a intervenit desfacerea sau declararea nulităţii adopţiei. La cererea adoptatorului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilului, dacă acesta îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Sălaj: 21 de copii așteaptă, în acest moment, să fie adoptați

Procedura adopţiei a fost simplificată, odtă cu ultimele modificări aduse legii, astfel , pentru ca un copil să poată fi dat spre adopție, este nevoie de acordul mamei sau de o perioadă de 6 luni în care acesta să nu fi fost vizitat de familie, dacă se află într-o locaţie de asistenţă socială.

După cum ne-a declarat Violeta Milaş, directorul DGASPC Sălaj, odată cu modificările aduse, în 2016, legislaţiei în domeniu, procedura adopţiei a fost simplificată. Astfel, fost înjumătăţit numărul formularelor utilizate, au fost simplificate unele formulare, perioada de realizare a evaluării a fost scurtată de la 120 de zile la 90 de zile. Atestatul este valabil 2 ani și certifică capacitatea de bun părinte a solicitantului şi nu ce categorie de copii poate să adopte. De asemenea, a fost exclusă total ideea alegerii copilului după etnie. “Poţi opta pentru fetiţă sau băiat, poţi alege grupa de vârstă din care să facă parte, dar nu poţi alege etnia”, a precizat Milaş. Potrivit spuselor sale, a crescut şi interesul familiilor adoptatoare, o dată cu introducerea concediului de acomodare, de până la un an, şi indemnizaţia aferentă.

În judeţul Sălaj, potrivit statisticilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în acest moment există 21 de copii adoptabili, cu vârste cuprinse între câteva luni şi 13 ani. Lor li se vor adăuga, în curând, după finalizarea proceselor din instanţă privind deschiderea procedurii de adopţie, alţi şapte. În cursul anului trecut, 29 de copii şi-au găsit o familie în care să se poată bucura de afecţiune, de linişte, de căldura unui cămin, şi-au găsit o mamă şi un tată. Cei mai mulţi dintre norocoşi sunt copii de vârstă mică. Sursa citată susţine că 25 dintre cei care au fost înfiaţi în 2017-2018 aveau, la momentul respectiv, sub patru ani, 10 dintre ei fiind bebeluşi. În ceea ce îl priveşte pe cel mai mare copil adoptat, acesta avea 7 ani.

 

Leave a Comment