Numărul beneficiarilor de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană, redus drastic

Peste 45.000 de sălăjeni au fost excluşi din lista beneficiarilor Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020, ca urmare a modificărilore prevăzute în ghidul solicitantului.

Potrivit informaţiilor prezentate miercuri, 17 octombrie, în cadrul şedinţei lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, de către reprezentanţii Prefecturii Sălaj, pachetele alimentare și de igienă personală și a locuinței vor fi acordate următoarelor categorii de beneficiari: familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare; persoane/familii aflate temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente etc) și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate.

Faţă de anul trecut, în lista beneficiarilor nu au mai fost cuprinşi pensionarii şi persoanele cu handicap, astfel că numărul sălăjenilor care ar urma să primească pachete cu ajutoare alimentare şi produse de igienă se reduce de la 60.000, câţi au fost anul trecut, la 15.000, conform estimărilor Prefecturii şi ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Distribuirea pachetelor alimentare se va realiza cu o frecvență de patru ori pe an, iar cele cu produse de igienă corporală și a locuinței, de două pe an, către aceleași persoane din grupul țintă desemnat.

Alte articole

Leave a Comment