Noutăți legislative de la Casa Județeană de Pensii Sălaj

Casa Județeană de Pensii Sălaj aduce în atenția persoanelor asigurate în baza unui contract de asigurare socială conform legii 263/2010, câteva modificări importante referitoare la modificarea contribuției minime lunare la asigurările sociale de stat.

Potrivit dispozitiilor art. IV din OUG nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care modifică și completează art. 36 din Legea nr. 263/2010, începând din 1 aprilie 2018, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații pe bază de contract de asigurări sociale pe anul 2018, nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.900 lei.

În aceste condiții, începând cu 1 aprilie 2018, contribuția minimă lunară la asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 475 lei/lună (1.900 lei X 25% = 475 lei).

Până în 31 martie, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale a constituit-o venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35 la sută din caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, pentru perioada 6 ianuarie – 31 martie a.c., câștigul salarial mediu brut a fost de 4.162 lei, nivelul minim al venitului lunar asigurat a fost de 1.457 lei și o contribuție aferentă de 364 lei.

 

 

Leave a Comment