Noua “ordine” fiscală: nu poţi plăti impozitele până nu achiţi amenzile

 

Ordinea de stingere a obligatiilor bugetare in anul 2016 a fost modificată în ceea ce priveşte taxele locale. Reglementata de art. 165 din noul Cod de procedură fiscală, în ordinea stingerii obligaţiilor fiscale la bugetul local se introduce o prioritate în sensul că impozitele datorate se pot achita doar după plata amenzilor neplatite, trimise spre valorificare catre autoritatea publică locală. Pentru impozitele datorate la bugetul de stat se pastrează aceeasi procedura ca şi în perioada anterioară. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3637/2015 reglementeaza modul în care sunt distribuite sumele platite în contul unic în conformitate cu ordinea de stingere a obligatiilor bugetare reglementată de art. 163 din noul Cod de procedură fiscală. Obligaţiile datorate bugetului de stat se platesc în contul unic 20.A.47.01.00 denumit „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor. Pentru plata impozitelor pe salarii aferente sediilor secundare, plata se face în contul 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare. Sumele aferente obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se platesc în contul unic de disponibil 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor. Stingerea obligaţiilor bugetare din contul unic atunci cand contribuabilul înregistrează mai multe tipuri de datorii, principale sau accesorii, se face astfel: Pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;  pentru toate celelalte obligatii fiscale principale; pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor enumerate mai sus. În cazul în care o sumă achitată de contribuabil nu acoperă toate obligaţiile bugetare, atunci aceasta se repartizează proporţional cu categoriile de impozite datorate, în cadrul fiecărei categorii de impozite.

Organul fiscal anunţă contribuabilul despre modul în care s-a efectuat stingerea obligaţiilor cu cel putin 5 zile înainte de termenul de plată al urmatoarelor impozite. Dacă în urma distribuirii sumelor din contul unic rămân sume nedistribuite, în funcţie de contul bugetar în care au fost încasate, în ultima zi a lunii acestea primesc o destinaţie, răman în contul unic, ori în primele zile ale lunii urmatoare, organul fiscal efectueaza din oficiu compensarea sau stingerea cu alte impozite de plată. Constatarea din oficiu a compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuata şi în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii obligaţiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea efectuată în mod automat, este data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, dacă legea nu prevede altfel. Procedura prevede şi câteva excepţii pentru contribuabilii ce beneficiază de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, pentru cei aflaţi în procedura insolvenţei şi pentru cei aflati în procedura executării silite. Toate aceste trei proceduri sunt particularizate pe cazuri concrete aplicabile situaţiei în care se află contribuabilul.
Pentru bugetul de stat se achită mai întâi impozitele reprezentând debite principale aferente exerciţiului curent urmate de debite aferente perioadelor anterioare, în ordinea cronologică, iar ulterior cheltuielile cu dobânzi şi penalitati, în ordinea vechimii.

Pentru taxele locale prima dată se achită amenzile după care pot fi achitate şi impozitele datorate. Pentru cei care s-au gândit că vor putea ocoli această regulă, plătind impozitul on-line, vor avea mai mult ca sigur surpriza să constate (în situaţia în care au de achitat amenzi sau alte debite) că banii trimişi on-line în vederea achitării impozitului, au fost “redirecţionaţi” către debitele datorate fiscului.

 

Alte articole

Leave a Comment