Notarii își vor putea negocia tarifele cu clienții lor

Tarifele notariale pentru autentificarea unor acte, procedurile succesorale sau divorț vor putea fi stabilite în mod liber între notari și clienții acestora. Decizia apare într-un proiect de ordin publicat în dezbatere publică de Ministerul Justiției.

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011. Documentul prevede stabilirea liberă a onorariilor între notarul public şi solicitant, în cazul mai multor tipuri de acte şi proceduri notariale, precum procedura autentificării unor contracte şi declaraţii, procedura succesorală, procedura divorţului, actele de dare de dată certă înscrisurilor şi consultaţiile juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

Soluţiile preconizate prin proiectul de ordin al Ministrului Justiției vizează în principal stabilirea liberă a onorariilor între notarul public şi solicitant pentru următoarele acte şi proceduri notariale:

1. Procedura autentificării:

a) alegerea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială;

b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;

c) modificarea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială;

d) mandatul de incapacitate;

e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieţii;

f) renunțarea la dreptul de proprietate;

g) contractul de logodnă;

h) contractul de fiducie;

i) contractul de administrare;

î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;

j) pactul de opţiune de vânzare;

k) pactul de opţiune de cumpărare;

l) contractul de vânzare având ca obiect o moştenire;

m) retractarea revocării testamentului;

n) încheierea de respingere;

o) contractul de comodat;

p) contractul de închiriere;

q) promisiunea de vânzare;

r) actele şi procedurile care au ca obiect bunuri mobile.

2. Procedura succesorală:

a) certificat de executor testamentar;

b) lichidarea pasivului succesoral;

c) intervenţia creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanţei;

d) actul de lichidare între soţul supravieţuitor şi moştenitori;

e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;

f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;

g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate şi dovezile de comunicare a acesteia;

h) încheierea de respingere.

3. Procedura divorţului:

a) acordul prenatal în procedura divorţului;

b) actul de lichidare între foştii soţi;

c) încheierea de respingere la cererea de divorţ.

4. Actele de dare de dată certă înscrisurilor.

5. Consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

„Temeiul legal al emiterii Ordinului ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 îl reprezintă prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 36/1995, republicată, precum şi cele ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în referatul de aprobare a proiectului.

Leave a Comment