Noi creșteri de salarii pentru bugetari

Guvernul vrea să completeze lista bugetarilor din Sănătate şi Asistenţă Socială care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe va primi spor de la 12 la sută la 15 la sută din salariul de bază, pentru muncă în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern prin care completează lista sporurilor acordate bugetarilor care lucrează în Sănătate şi Asistenţă socială. Este vorba de un proiect de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 153/2018.

Sporul de la 12 la sută până la 15 la sută din salariul de bază pentru muncă în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, va fi acordat şi personalului de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe.

Personalul auxiliar sanitar din creşe va beneficia de spor cuprins între 12 la sută şi 15 la sută din salariul de bază, pentru activitate desfăşurată în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc.

Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, de la 50 la sută până la 75 la sută din salariul de bază, va fi acordat personalului din: unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii persoanelor (adulţi şi copii) cu handicap psihic şi mintal; unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC; unităţile de reabilitare comportamentală şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică.

Sporul pentru muncă în condiţii deosebit de periculoase, de la 25 la sută până la 50 la sută din salariul de bază, va fi acordat şi: personalului din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, fără cazare, care lucrează cu minorii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, precum şi din serviciile de intervenţie în regim de urgenţă/centrele de primire în regim de urgenţă; asistentului personal profesionist, pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav psihic sau mintal, în plus faţă de sporul de 25 la sută calculat la salariul de bază primit deja.

Sporul de condiţii deosebit de periculoase, de 15 la sută din salariul de bază, va fi acordat asistentului personal profesionist, pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav sau accentuat.

Sporul de până la 15 la sută din salariul de bază va fi acordat şi personalului care îşi desfăşoară activitatea în servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Sporul de 15 la sută din salariul de bază, pentru muncă în condiţii deosebite (de stres sau risc), se va acorda pentru personalul din: unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare, de îngrijiri paliative; unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii pentru persoanele vârstnice dependente, conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare, care lucrează cu persoanele fără adăpost şi copiii străzii; unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare, care acordă servicii persoanelor cu handicap (adulţi şi copii).

Sporul de care beneficiază asistenţii maternali profesionişti, de 15 la sută din salariul de bază, se va acorda pentru fiecare copil dat în plasament, începând cu al doilea.

Alte articole

Leave a Comment