Munca fără acte şi neplata salariului minim lasă angajatorii cu buzunarele goale

Nu mai puţin de 110 controale la tot atâţia agenţi economici din judeţ au fost realizate în cursul lunii trecute de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj.

Controalele au vizat respectarea legislaţiei în domeniul Sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM) şi în domeniul Relaţiilor de muncă (RM) şi au scos la iveală mai multe nereguli. Potrivit unor informaţii furnizate de Mariana Pop, purtător de cuvânt al ITM Sălaj, în cursul lunii decembrie 2015 în domeniul RM au fost verificaţi un număr de 75 de agenţi economici, din care 28 au fost sancţionaţi, aplicându-se cinci amenzi şi 33 de avertismente. Astfel, dintre angajatorii verificaţi, trei au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 40.000 de lei pentru munca fără forme legale de angajare. La aceştia au fost identificate patru persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă. Tot în domeniul RM, inspectorii de muncă au mai aplicat două amenzi în cuantum de 1.800 de lei pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară şi pentru nerespectarea de către a angajator a obligaţiei ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. Atle deficienţe constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la: nerespectarea dispoziţiilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, munca de noapte şi sărbătorile legale, nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat, necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia în termele legale, completarea registrului cu date eronate sau incomplete şi neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse la controlul anterior. Conform sursei citate menţionate în domemniul SSM, în luna decembrie 2015, în judeţul Sălaj au fost controlaţi 43 de agenţi economici. Inspectorii au aplicat două amenzi, în cuantum de 14.000 de lei pentru lipsa instruirii angajaţilor şi pentru utilizarea neconformă cu prevederile legislative în vigoare a echipamentelor de lucru. De asemenea, deficienţele constatate şi sancţionate cu avertisment se referă la: neefectuarea controlului medical periodic, lipsa semnalizărilor de securitate şi sănătate în muncă, nedesemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor şi lipsa evaluării de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă şi a planului de prevenire şi protecţie.

La nivel naţional, peste 700 de “angajaţi la negru”

Din comunicatele Inspecţiei Muncii Bucureşti, la nivel naţional, în decembrie 2015, în domeniul SSM au fost sancţionaţi un număr de 1.261 de agenţi economici. Au fosta plicate amenzi în valoare totală de 4.075.100 de lei din care 2.860.000 de lei pentru “munca la negru” fiind depistate 736 de persoane care lucrau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă. Astfel, inspectorii au făcut 23 de propuneri de cercetare penală pentru angajatorii care au primit la muncă cel mult cinci persoane fără contracte individuale.

Alte articole

Leave a Comment