Mii de sălăjeni au pierdut alocaţiile complementare

Mii de sălăjeni au pierdut alocaţiile complementare

Aproximativ 11.400 de familii sărace care beneficiau, anul trecut, de alocaţia familială complementară sau de alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală au rămas, în luna ianuarie, fără această sursă de venituri destinată creşterii copiilor.

De la începutul anului, prin adoptarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, a fost instituită o nouă alocaţie familială care reprezintă rezultatul consolidării a două alocaţii anterioare, respectiv alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. Noile prevederi legislative modifică şi criteriile pentru acordarea acestui ajutor, atât în funcţie de veniturile obţinute pe membru de familie, cât şi de bunurile aflate în proprietatea solicitanţilor.

La nivelul judeţului Sălaj, din cele peste 12.800 de familii din judeţ care primeau, în luna decembrie a anului 2010, alocaţiile menţionate anterior şi anulate prin lege, doar aproximativ 1.380 şi-au depus cereri, în cursul lunii ianuarie 2011, pentru a beneficia de noua alocaţie. Astfel că 11.400 de familii sărace au rămas fără acest sprijin financiar.

Directorul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Sălaj, Matolcsi Elisabeta, ne-a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că pentru a beneficia de ajutorul social şi în luna ianuarie, potenţialii beneficiari trebuiau să depună o cerere în acest sens la primărie până cel târziu la data de 31 a aceleiaşi luni. Alocaţia pentru susţinerea familiei, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2011, înlocuieşte alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. Prin urmare, beneficiarii celor două alocaţii abrogate prin lege au fost şterşi din evidenţele noastre. Pentru a beneficia de nouă alocaţie, potenţialii beneficiari trebuie să depună cereri în acest sens la sediile primăriilor. Până la această dată, au fost înregistrate 1.388 de cereri transmise din partea primăriilor pentru alocarea sprijinului financiar de susţinere a familiei.

Aceşti beneficiari vor primi şi pentru luna ianuarie a anului în curs contravaloarea alocaţiei, a declarat Matolcsi Elisabeta.

Directorul instituţiei nu ne-a putut da o explicaţie clară în privinţa numărului de beneficiari extrem de redus înregistrat în luna ianuarie, comparativ cu cel din luna decembrie 2010. Această situaţie este una normală în cazul modificărilor legislative. În primul rând, beneficiarii trebuiau să se intereseze despre veniturile pe care le obţin. Această lege a fost aprobată în luna decembrie 2010 şi intrată în vigoare de la începutul anului în curs, normele de aplicare fiind publicate la scurt timp. De asemenea, această responsabilitate revine şi primăriilor, acestea fiind punctul de legătură între beneficiari şi agenţie, a afirmat directorul AJPS Sălaj.

Alocaţie suspendată în cazul chiulangiilor

Directorul instituţiei susţine că o parte dintre beneficiarii alocaţiilor complementare ori de susţinere pentru familia monoparentală, cel mai probabil, nu se mai încadrează noilor criterii. Primesc acest ajutor de la stat doar familiile care au în întreţinere cel puţin un copil şi care au un venit net mediu lunar de până în 370 de lei pe membru de familie. La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează. Noutatea legislativă constă în faptul că familiile beneficiază de alocaţie în condiţiile în care toţi copiii sub 18 ani aflaţi în întreţinere frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare sub 8, a menţionat Matolcsi.

În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează în funcţie de numărul de absenţe: cu 20 la sută pentru fiecare copil care înregistrează un număr maxim de 10 absenţe şi cu 50 la sută pentru cel mult 20 de absenţe. Diminuarea se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea condiţiei şi se menţine pe o perioadă de trei luni. La expirarea intervalului, alocaţia se acordă în cuantumul aprobat anterior.

Leave a Comment