Medierea salvează judecătorii de la prea multă muncă

Rezolvarea divergenţelor pe calea instanţelor de judecată şi acceptarea deciziilor judecătoreşti nu reprezintă singura modalitate de stingere a unui conflict. Sălăjenii implicaţi in diverse litigii vor avea ocazia să cunoască şi să înţeleagă în prealabil procedura medierii, în cadrul unei şedinţe de informare obligatorii în vederea soluţionării conflictului pe cale amiabilă.
Legea nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator introduce obligativitatea, începând cu 9 ianuarie 2013, a participării la o şedinţă de informare asupra medierii atât înainte de a introduce o acţiune în instanţă, cât şi în cazul unui proces în desfăşurare.
Preşedintele Tribunalului Sălaj, judecător Monica Kende, pot fi soluţionate prin mediere orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor. „Odată cu intrarea în vigoare a acestei prevederi legale, mediatorii vor avea rolul de a convinge persoanele aflate într-un litigiu să încerce medierea, datorită avantajelor acestei metode de rezolvare a conflictelor. La această dată, instanţele dispun de mediatori pregătiţi să susţină aceste sedinţe pentru rezolvarea conflictelor pe cale amiabilă, fără a mai aglomera instanţele de judecată”, a declarat judecătorul Monica Kende.
Potrivit sursei citate, numele mediatorilor din cadrul instanţei judecătoreşti sunt afişate la sediul instituţiei.

Confidenţialitate şi imparţialitate

În conformitate cu legislaţia, mediatorul nu poate solicita plata unui onorariu pentru informarea părţilor. Pentru cei care participă la sedinţa de informare nu există alte costuri legate direct de această participare şi de prestaţia mediatorului. Costurile logistice, cum ar fi eventuale telefoane, corespondenţa, deplasarea la biroul mediatorului aparţin participanţilor.
În cadrul procedurii de mediere, părţile implicate în litigiu participă efectiv la construirea unei soluţii, care poate fi mulţumitoare într-un grad mai mare comparativ cu soluţia impusă de o instanţa de judecată. De asemenea, durata şi costurile aferente procedurii sunt mai mici.
În plus, totul se desfăşoară în confidenţialitate totală. Mediatorul este obligat să păstreze secretul asupra persoanelor, obiectului disputei, informaţiilor care i se furnizează şi asupra rezultatului medierii. Există, totodată, posibilitatea de recuperare a unor costuri implicate de recurgerea anterioară la proces.
Mediatorul trebuie să fie neutru şi imparţial. Soluţia conflictului va fi determinată de cele două părţi, nu va fi impusă de cineva.

Cum se desfăşoară procedura de mediere

Părţile apelează la un mediator şi stabilesc data şi ora la care va loc sedinţa de informare. Informarea se poate face în şedinţa comună sau în şedinţe separate. Mediatorul informează părţile despre avantajele medierii, scopul medierii, efectele juridice ale medierii şi ale acordului de mediere, fără a pretinde onorariu. La sfârşit, se semnează un proces verbal, care trebuie semnat de toate părţile. După şedinţa de informare, părţile stabilesc dacă vor continua pe calea rezolvării conflictului prin mediere.
Organizarea de discuţii separate cu părţile ar putea genera suspiciuni de o parte şi de cealaltă, pe care mediatorul trebuie să le înlăture. Încrederea între participanţi este un criteriu de bază.
Desigur, nu toate litigiile pot fi rezolvate prin mediere. Dacă părţile nu vor să se împace, dacă nu au de gând să încerce să construiască împreună o solutie, medierea are şanse mici de reuşită. În acest caz, procedura ia sfârşit prin acordul comun al părţilor şi poate fi încheiat un proces verbal dacă cineva solicită dovada că s-a încercat întâi medierea.
Costurile medierii sunt stabilite în funcţie de fiecare caz în parte, de durata şi de complexitatea acestora. Nu există nicio reglementare în privinta onorariului, nefiind prevăzut prin lege un nivel minim sau maxim.

Medierea fără rezultatul scontat

Exista posibilitatea ca părţile conflictuale să nu dorească medierea pentru faptul că, în urma procesului de mediere, rezultă un acord de mediere, care poate să fie sau nu respectat. În urma medierii, se încheie un acord de mediere. Este adevărat, există posibilitatea ca acesta să nu fie respectat. În acest caz, părţile revin în punctul de la care au plecat, poate cu mai puţină încredere una faţă de cealaltă. Acesta este un punct sensibil, care i-ar putea face pe unii să fie reticenţi. De aceea este important ca, în timpul medierii, părtile să depună tot efortul pentru a construi o soluţie care să fie reciproc acceptabilă şi durabilă.
Noile prevederi legislative dau mediatorilor posibilitatea de a-şi folosi puterea de convingere şi talentul de negociere pentru a convinge părţile aflate în conflicte, în etapa informativă, de avantajele medierii.

Alte articole

5 Thoughts to “Medierea salvează judecătorii de la prea multă muncă”

 1. Frankenstein

  Sa salvezi pe cineva de la prea multa munca, in Romania este o realizare deosebita !!!!
  Bun titlu.

 2. stefan stef

  dna. oprea, felicitari pentru articol. la obiect si foarte bine documentat. eu sunt mediator autorizat si ma bucur sa vad astfel de articole despre mediere

 3. Felicitari doamnei judecator Monica Kende !

 4. Preşedintele Tribunalului Sălaj, judecător Monica Kende merita toata aprecierea. Asa judecator mai rar !

 5. Romeo

  Respect pentru doamna judecator Monica Kende

Leave a Comment