Măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului! Doar programări online, la Direcţia Regim Permise şi Înmatriculare Auto

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că, până la finalul lunii martie activitățile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Acestea vor fi făcute pe siteul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online. ”Pentru operațiunile care nu se regăsesc la secțiunea online – pasul 2, vă rugăm să consultați site-ul Instituției Prefectului din județul dumneavoastră și să respectați cu strictețe indicațiile personalului de la ghișee”, se arată într-o informare a instituției. De asemenea, accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate sau delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original. Reprezentanții Direcţiei Regim Permise solicită tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Programări online și la Direcția Pașapoarte

De asemenea, cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice sau a pașapoartelor simple temporare se depun în țară la serviciile publice comunitare de pașapoarte, exclusiv în baza unor programări on-line. Programările online vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro. Tot pe această cale, Instituția Prefectului Sălaj solicită tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului. Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor online și a documentului de identitate, în original. În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original. ”Recomandăm cetățenilor să opteze pentru ridicarea pașapoartelor simple electronice prin serviciile de curierat – cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA”, se arată într-o informare emisă de Instituția Prefectului Sălaj. Cetățenii trebuie să știe că serviciile pentru care nu se fac programări online, solicitate atât Direcției Generale de Pașapoarte, cât și serviciilor publice comunitare de pașapoarte, vor fi efectuate exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail (adeverințe, furnizări de date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, petiții și informații de interes public). Accesul la ghișeele de relații cu publicul ale Direcției Generale de Pașapoarte și serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în vederea ridicării adeverințelor solicitate prin intermediul poștei electronice, se face în baza documentului de identitate, în original. De asemenea, activitățile de audiență, atât la sediul Direcției Generale de Pașapoarte, cât și la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, vor fi suspendate până la finalul lunii martie. În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

Leave a Comment