Mai puțini bani de la stat la ajutorul de deces

Cuantumul ajutorului de deces a scăzut cu 49 de lei, de la 5.429 de lei la 5.380 de lei. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj, începând din 12 martie, odată cu intrarea în vigoare a Legii  16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 cuantumul ajutorului de deces s-a modificat. Astfel, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului ajutorul este de 5.380 de lei, față de 5429 de lei, iar în  cazul decesului  unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului ajutorul este de 2.690 de lei, față de 2.715 de lei. „Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie se vor avea în vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr. 6/2020, respectiv 5.429 de lei și 2.715 de lei”, au precizat reprezentanții CJP Sălaj. Persoanele care pot beneficia de acest ajutor sunt: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul depunerii cererii de acordare şi a actelor la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj.

 Acte necesare

Ajutorul se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces în original şi copie, act de identitate al solicitantului (în original şi copie), acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (în original şi copie), dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (în original şi copie), act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – în original, adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii în original. La toate acestea trebuie prezentată şi dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, care se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului ajutorului de deces.

One Thought to “Mai puțini bani de la stat la ajutorul de deces”

  1. Anonim

    Cu banii acestia poti face o nunta mai mica!
    Nu sunt nicicum „ajutor”, pentru ca iti si raman bani dupa o inmormantare modesta.

Leave a Comment